Hội nghị trực tuyến đánh giá tình hình triển khai thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2022

Sáng 4/11, Ủy ban nhân dân huyện Pác Nặm tổ chức hội nghị trực tuyến đánh giá tình hình triển khai thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2022 giữa Ủy ban nhân dân huyện, các chủ đầu tư và Ủy ban nhân dân các xã trên địa bàn huyện. Dự Hội nghị có đồng chí Dương Văn Tuyến, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy. Đồng chí Đào Duy Hưng- Phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện chủ trì hội nghị.

Toàn cảnh Hội nghị

Căn cứ các quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân huyện Pác Nặm phân bổ vốn sự nghiệp thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2022 gồm 3 chương trình, với tổng kế hoạch vốn giao 27.692 triệu đồng. Trong đó, vốn Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững 8.372 triệu đồng; Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới là 155 triệu đồng; vốn Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế – xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi là  19.165 triệu đồng. Phân bổ và giao kế hoạch vốn đầu tư cho các đơn vị với tổng kinh phí được cấp và đã phân bổ là 108.920 triệu đồng.

Theo báo cáo của các chủ đầu tư, ngay sau khi được giao kế hoạch vốn, các chủ đầu tư đã tập trung triển khai thực hiện các dự án. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai các dự án, công trình còn gặp nhiều khó khăn, vướng mắc do một số dự án chưa có đầy đủ các văn bản hướng dẫn, quy định về tổ chức thực hiện các chương trình…

Tại cuộc họp, lãnh đạo Ủy ban nhân dân các xã, các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia của huyện, lãnh đạo các phòng, ban chuyên môn của huyện đã tập trung thảo luận nêu lên những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai, từ đó đưa ra giải pháp tháo gỡ đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án, công trình trên địa bàn huyện.

Lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu các cơ quan chuyên môn của huyện, các đơn vị làm chủ đầu tư tập trung triển khai các dự án đầu tư, các dự án được giao vốn sự nghiệp, phấn đấu hoàn thành ở mức độ cao nhất. Thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2022. Trong quá trình triển khai các bước đầu tư, các cơ quan, đơn vị, Ủy ban nhân dân các xã phải phối hợp chặt chẽ, hài hòa, cải cách thủ tục hành chính và lựa chọn các đơn vị tư vấn, thiết kế, thi công có năng lực, kinh nghiệm thực hiện các dự án, công trình đảm bảo chất lượng và hiệu quả, góp phần đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư xây dựng các Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2022 trên địa bàn huyện./.

Dương Đồng

Bài trướcNgày hội đại đoàn kết thôn Bản Nà, xã Nghiên Loan
Bài tiếp theoTiềm năng phát triển du lịch tại xã Công Bằng