Hội thảo giới thiệu Dự án Phát triển bền vững thông qua tăng cường năng lực tự giúp của các cộng đồng dân tộc thiểu số, giai đoạn 1

Sáng ngày 29 tháng 11 huyện Pác Nặm phối hợp với Trung tâm hỗ trợ và phát triển vì phụ nữ và trẻ em; Chi cục phát triển nông thôn tỉnh Bắc Kạn; Tổ chức bánh mỳ cho thế giới tổ chức hội thảo giới thiệu Dự án Phát triển bền vững thông qua tăng cường năng lực tự giúp của các cộng đồng dân tộc thiểu số, giai đoạn 1 tại huyện Pác Nặm.

Đại diện Trung tâm hỗ trợ và phát triển vì phụ nữ và trẻ em giới thiệu khái quát về Dự án

Tại buổi hội thảo, đại diện Trung tâm hỗ trợ và phát triển vì phụ nữ và trẻ em đã giới thiệu khái quát về Dự án như: Quản lý cộng đồng và cách tiếp cận quản lý cộng đồng; Mục tiêu, kết quả, chỉ số các hoạt động; Chia sẻ một số dự án, mô hình sản xuất nông nghiệp đã thực hiện thành công bằng phương pháp quản lý cộng đồng bởi người dân tại các thôn thực hiện dự án trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2018-2022…

Theo dự kiến, thời gian thực hiện Dự án là 36 tháng, từ tháng 10/2022 đến tháng 9/2025 tại các xã Bộc Bố, Giáo Hiệu, Công Bằng, Cao Tân. Cụ thể, Dự án sẽ hỗ trợ cho 22 thôn bản khó khăn và 02 trường Trung học cơ sở xã Bộc Bố và Công Bằng. Với mục tiêu góp phần cải thiện điều kiện sống của người dân các thôn triển khai dự án nhờ việc áp dụng quản lý cộng đồng để phát triển các công trình cơ sở hạ tầng quy mô nhỏ và mô hình sinh kế thân thiện với môi trường. Cải thiện dinh dưỡng bữa ăn của các em học sinh nhờ áp dụng phương thức trồng rau thân thiện với môi trường.

Dự án có tổng kinh phí trên 22 tỷ đồng, trong đó trên 17 tỷ đồng do Tổ chức bánh mỳ cho thế giới tài trợ, số còn lại là ngân sách đối ứng của địa phương./.

 Dương Hiểu

Bài trướcPác Nặm giải quyết việc làm mới cho 1.826 lao động
Bài tiếp theo55 Hội nông dân ở Pác Nặm được tiếp cận với nguồn vốn vay từ Ngân hàng Liên Việt