Huyện Pác Nặm có trên 1.000ha đất chuyên trồng lúa nước

Trong kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của huyện Pác Nặm đã được Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn phê duyệt thì hiện nay trên địa bàn huyện có gần 1.100ha diện tích đất chuyên trồng lúa nước, chiếm tỷ lệ trên 55% tổng số diện tích đất trồng lúa.

                Diện tích đất chuyên trồng lúa nước ở Pác Nặm ngày càng được mở rộng

Trong tổng số diện tích đất chuyên trồng lúa nước của huyện thì xã Nghiên Loan là địa phương có diện tích lớn nhất với trên 202ha, các xã Xuân La, Cao Tân, Giáo Hiệu và Bộc Bố lần lượt có diện tích lớn trên 100ha. Xã An Thắng là địa phương có diện tích đất chuyên trồng lúa nước ít nhất huyện với chỉ 23,44ha.

Xác định rõ vai trò quan trọng của nhiệm vụ đảm bảo an ninh lương thực, trên cơ sở chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Ủy ban nhân dân huyện Pác Nặm đã đưa ra những giải pháp cụ thể như: Tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả Đề án tái cơ cấu ngành Nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững. Phối hợp với các Sở, Ngành chuyên môn của tỉnh rà soát lại công suất tưới tiêu của hệ thống thủy lợi; kiểm tra thực tế tại các xã về diện tích đất đã được quy hoạch là đất ruộng, đất sản suất…

Đồng thời, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị tổ chức khai hoang, phục hóa mở rộng diện tích trồng cây lương thực trên địa bàn. Sử dụng có hiệu quả các công trình thuỷ lợi, đảm bảo tưới tiêu cho cây trồng, tích cực thâm canh tăng vụ. Đẩy mạnh khuyến nông, khuyến lâm, chuyển đổi cơ cấu giống, đưa các giống lúa, ngô mới chất lượng cao, áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất./.

 

Thu Hường

Bài trướcChương trình phát thanh ngày 22/5
Bài tiếp theoĐẩy mạnh việc tiêm phòng Vắc xin Covid-19 cho người dân