Huyện Pác Nặm nỗ lực nâng cao Chỉ số PAPI năm 2021.

        Trong thời gian qua, huyện Pác Nặm đã nỗ lực thực hiện đồng bộ các giải pháp đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo điều kiện thuận lợi, giải quyết nhanh, gọn các thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp. Qua đó từng bước nâng cao được Chỉ số hiệu quả Quản trị và Hành chính công, gọi tắt là Chỉ số PAPI.

Huyện Pác Nặm đang từng bước nâng cao được Chỉ số PAPI.

        PAPI là bộ chỉ số đo lường, đánh giá tính hiệu quả về quản trị và hệ thống hành chính công dựa vào cảm nhận, trải nghiệm của người dân về sự hài lòng đối với các dịch vụ công của các cơ quan hành chính nhà nước. Việc đánh giá chỉ số được dựa trên 08 chỉ số nội dung, bao gồm: Tham gia của người dân ở cấp cơ sở; Công khai, minh bạch; Trách nhiệm giải trình với người dân; Kiểm soát tham nhũng trong khu vực công; Thủ tục hành chính công; Cung ứng dịch vụ công; Quản trị môi trường; Quản trị điện tử.

        Để nâng cao chỉ số PAPI, trên cơ sở kết quả được công bố hằng năm, UBND huyện Pác Nặm đã chỉ đạo các cơ quan chức năng và UBND các xã đẩy mạnh việc công khai, minh bạch, đầy đủ, kịp thời các thông tin, số liệu thuộc phạm vi quản lý dưới nhiều hình thức để người dân thuận lợi trong việc tra cứu và sử dụng thông tin theo quy định. Công khai số điện thoại, hộp thư điện tử của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương. Thường xuyên tổ chức các cuộc tiếp xúc, đối thoại với nhân dân để lấy ý kiến tham gia vào chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và địa phương./.

Bài trướcHuyện Pác Nặm ban hành kế hoạch Truyền thông Dân số đến năm 2030.
Bài tiếp theoẢnh hoạt động