Huyện Pác Nặm sẽ chuyển mục đích sử dụng khoảng 500ha đất Nông nghiệp trong năm 2022

Theo kế hoạch sử dụng đất đã được Hội đồng nhân dân huyện Pác Nặm thông qua và được Uỷ ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn phê duyệt thì trong năm 2022 này huyện Pác Nặm sẽ tiến hành chuyển mục đích sử dụng khoảng 500ha đất Nông nghiệp sang đất Phi nông nghiệp.

Khoảng 500ha đất nông nghiệp sẽ được chuyển mục đích sử dụng trong năm 2022

Cụ thể, sẽ có 07 loại đất nông nghiệp được huyện chuyển mục đích sử dụng sang làm đất phi nông nghiệp. Nhiều nhất sẽ là đất rừng sản xuất với trên 432ha, đất trồng cây lâu năm trên 27ha, đất trồng lúa 21,36ha, đất trồng cây hàng năm khác 13,49ha, còn lại là đất rừng phòng hộ, đất nuôi trồng thủy sản và đất nông nghiệp khác. Tất cả các xã đều có diện tích đất cần chuyển đổi mục đích, trong đó 02 xã có diện tích chuyển đổi trên 100ha là Bằng Thành và Bộc Bố.

Uỷ ban nhân dân huyện Pác Nặm đã công bố công khai kế hoạch sử dụng đất theo đúng quy định của pháp luật về đất đai tại các địa phương trên địa bàn cho người dân được biết. Huyện cũng sẽ đảm bảo việc thực hiện chuyển mục đích sử dụng đất theo đúng kế hoạch sử dụng đất đã được duyệt, đảm bảo thống nhất và đồng bộ với quy hoạch sử dụng đất cấp tỉnh, huyện và quy hoạch của các ngành, lĩnh vực có liên quan./.

 

Thu Hường

Bài trước10/10 xã của huyện đang ở cấp độ dịch cấp 4
Bài tiếp theoHuyện Pác Nặm chi gần 369 triệu để mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế phòng chống dịch Covid-19