Huyện Pác Nặm tập trung thực hiện tiêu chí số 18 xây dựng nông thôn mới

Theo thống kê, năm 2022 này trên địa bàn huyện Pác Nặm có 7 xã đăng ký phấn đấu thực hiện đạt tiêu chí số 18 về Hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật trong Bộ Tiêu chí xây dựng Nông thôn mới. Đây là một trong những tiêu chí không đòi hỏi nhiều nguồn vốn đầu tư mà nhiều xã có thể đạt được.

Huyện Pác Nặm nỗ lực làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục Pháp luật

Tiêu chí số 18 gồm các chỉ tiêu đánh giá toàn diện về hệ thống chính trị địa phương và việc tiếp cận pháp luật của người dân. Là tiêu chí quan trọng góp phần xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, đảm bảo bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực gia đình. Đối với các địa phương miền núi, vì địa hình cách trở, đi lại khó khăn, trình độ dân trí chưa đồng đều, nên việc tiếp cận với pháp luật có phần hạn chế, nhất là đối với các xã vùng sâu, vùng xa. Do đó, các địa phương cần tiếp tục ưu tiên cử cán bộ, công chức chưa đạt chuẩn đi đào tạo, bồi dưỡng để chuẩn hóa theo quy định. Phấn đấu xây dựng đảng bộ trong sạch, vững mạnh; tăng cường sự lãnh đạo đối với công tác kiểm tra, giám sát của Đảng.

Bên cạnh đó, để thuận lợi trong công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các địa phương cần quan tâm củng cố hệ thống truyền thanh cơ sở, giúp người dân dễ dàng tiếp cận thông tin, phấn đấu đạt chuẩn nội dung tiếp cận pháp luật theo quy định…./.

 

Thu Hường

Bài trướcHuyện Pác Nặm thamHội nghị trực tuyến quán triệt nội dung Hội nghị Trung ương 5 (khóa XIII) và triển khai các văn bản mới
Bài tiếp theoĐẩy nhanh tiến độ vụ trồng rừng năm 2022