Huyện Pác Nặm tham gia Hội nghị toàn quốc quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW của Bộ Chính trị

Sáng 15/4, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức Hội nghị toàn quốc quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 10/2/2022 của Bộ Chính trị khóa XIII về phương hướng phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh ở vùng trung du miền núi Bắc Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Các đồng chí Đào Duy Hưng, Phó Bí thư Thường trực Huyện Ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện; Nguyễn Đình Điệp, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện; Dương Văn Quỳnh, Phó chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện; Ma Văn Tuấn, Phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện tham gia Hội nghị trực tuyến tại điểm cầu Hội trường Huyện ủy Pác Nặm.

Huyện Pác Nặm có 205 đại biểu dự hội nghị trực tuyến tại 11 điểm cầu

Huyện Pác Nặm tham gia hội nghị trực tuyến với 1 điểm cầu tại Hội trường Huyện ủy và 10 điểm cầu tại 10/10 xã trên địa bàn huyện. Hội nghị nhằm tạo sự thống nhất cao về nhận thức và hành động của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân trong vùng Trung du miền núi Bắc Bộ để sớm đưa Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 10/2/2022 của Bộ Chính trị khóa XIII vào cuộc sống, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng về phát triển vùng. Hội nghị cũng khẳng định sự quan tâm của Đảng và Nhà nước đối với vùng trung du và miền núi Bắc Bộ, mở đường cho những cơ chế chính sách mới để phát triển vùng. 

Đây là Hội nghị toàn quốc đầu tiên để quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết của Bộ Chính trị về phát triển vùng. Phát biểu tại Hội nghị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho biết sẽ tiếp tục tổ chức các Hội nghị toàn quốc để quán triệt, triển khai Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 10/2/2022 của Bộ Chính trị khóa XIII áp dụng cho các vùng khác trên cả nước trong thời gian tới./.

Đàm Luyến

Bài trướcHuyện Pác Nặm tập trung phát triển cây mận sớm theo hướng hàng hóa
Bài tiếp theoHuyện Pác Nặm đạt giải Ba toàn đoàn môn thi Việt dã tại Đại hội TDTT tỉnh Bắc Kạn