Huyện Pác Nặm tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)

Ngày 07/2, huyện Pác Nặm đã ban hành kế hoạch số 28/KH-UBND về việc tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) theo Nghị quyết số 671/NQ UBTVQH15, ngày 23/12/2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Huyện Pác Nặm sẽ tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) từ nay cho đến hết ngày 15/3/2023

 

Mục đích của việc tổ chức lấy kiến Nhân dân nhằm phát huy quyền làm chủ, huy động trí tuệ, tâm huyết, thể hiện ý chí, nguyện vọng của Nhân dân để hoàn thiện dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) phù hợp với chủ trương, đường lối của Đảng, bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất, khả thi của hệ thống pháp luật, đáp ứng được yêu cầu phát triển đất nước trong giai đoạn mới. Tạo sự thống nhất và đồng thuận của Nhân dân đối với chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về đất đai…

Thời gian lấy ý kiến được thực hiện từ nay cho đến hết ngày 15/3/2023. Các cấp Chính quyền, tổ chức Hội, Đoàn thể, các tổ chức chính trị xã hội, doanh nghiệp, hợp tác xã và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn huyện đều có thể tham gia đóng góp ý kiến trực tiếp bằng văn bản thông qua các kênh như: Bộ Tài nguyên và Môi trường theo địa chỉ Số 10 Tôn Thất Thuyết, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội hoặc qua hộp thư điện tử: luatdatdai@monre.gov.vn; Cổng thông tin điện tử của Quốc hội, Chính phủ, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Trang Thông tin điện tử Đại biểu dân cử tỉnh Bắc Kạn, Cổng Thông tin điện tử tỉnh Bắc Kạn, Cổng thông tin điện tử UBND huyện Pác Nặm và các hình thức khác phù hợp với quy định của pháp luật. Ngoài ra, cán bộ, đảng viên và nhân dân có thể đóng góp ý kiến trực tiếp tại các buổi hội nghị, hội thảo…nếu huyện Pác Nặm có điều kiện tổ chức trong thời gian tới./.

 

Thu Hường

Bài trướcĐoàn giám sát Quốc hội tỉnh giám sát về việc thực hiện các Nghị quyết đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông tại Pác Nặm
Bài tiếp theoMùa hoa mận Xuân La