HUYỆN ỦY PÁC NẶM

I. Thông tin chung
Địa chỉ: Thôn Nà Coóc, xã Bộc Bố, huyện Pác Nặm;
Điện thoại: 02093 893 182;
Fax: 02093 893 182;
Email: vphu@backan.gov.vn.
II. Bí thư và các Phó Bí thư Huyện ủy
BÍ THƯ HUYỆN ỦY
DƯƠNG VĂN TUYẾN
Năm sinh: 1964;
Dân tộc: Tày;
Trình độ học vấn: 12/12;
Trình độ chuyên môn: Đại học;
Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp;
Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

PHÓ BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC HUYỆN ỦY
ĐÀO DUY HƯNG

Năm sinh: 1979;
Dân tộc: Kinh;
Trình độ học vấn: 12/12;
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư, Thạc sỹ quản lý kinh tế;
Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp;
Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

III. Ban Thường vụ Huyện ủy

1 Hoàng Văn Cầm Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy
2 Hoàng Thị Duyên Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện
3 Lâm Văn Điển Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy
4 Tống Văn Công Trưởng Công an huyện
5 Đào Duy Hưng Phó Bí thư TT Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện
6 Quách Xuân Khoanh Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy
7 Nguyễn Văn Xuân Chỉ huy trưởng BCH Quân sự huyện
8 Dương Văn Quỳnh Phó Chủ tịch HĐND huyện
9 Hoàng Văn Thắm Trưởng Ban DVHU, Chủ tịch UBMTTQ VN huyện
10 Dương Văn Tuyến Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy

IV. Ban Chấp hành Đảng bộ huyện

1 Hoàng Văn Cầm Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy
2 Lê Xuân Diệu Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm
3 Hoàng Văn Duy Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo
4 Hoàng Thị Duyên Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện
5 Phạm Tiến Đại Chánh án Tòa án nhân dân huyện
6 Vũ Thường Đăng Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân huyện
7 Lâm Văn Điển Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy
8 Hoàng Thị Hạnh Chủ tịch Hội LHPN huyện
9 Tống Văn Công Ủy viên BTV Huyện ủy, Trưởng Công an huyện
10 Hoàng Nông Hiếu Trưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng
11 Hà Thị Huế Trưởng phòng Lao động Thương binh và Xã hội
12 Đào Duy Hưng Phó Bí thư TT Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện
13 Hứa Đình Hướng Chánh Thanh tra huyện
14 Lộc Thị Hường Trưởng phòng Nội vụ
15 Quách Xuân Khoanh Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy
16 Nguyễn Văn Xuân Chỉ huy trưởng BCH Quân sự huyện
17 Nguyễn Thị Mỵ Trưởng phòng Tài chính – Kế hoạch
18 Hoàng Văn Ngôn Trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT
19 Quan Tiến Nhiệm Bí thư Đảng ủy xã Nghiên Loan
20 Dương Văn Quỳnh Phó Chủ tịch HĐND huyện
21 Hứa Ngọc Sỹ Chánh Văn phòng Huyện ủy
22 Nguyễn Văn Thành Phó Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy
23 Hoàng Văn Thắm Trưởng Ban DVHU, Chủ tịch UBMTTQ VN huyện
24 Mã Văn Thiếm Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Cao Tân
25 Quách Văn Thuyết Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Bộc Bố
26 Cà Văn Thưởng Chánh Văn phòng HĐND & UBND huyện
27 Bế Ngọc Trần Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Bằng Thành
28 Phạm Minh Tuân Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường
29 Ma Văn Tuấn Phó Chủ tịch UBND huyện
30 Nguyễn Anh Tuấn Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin
31 Dương Văn Tuyến Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy
32
33