HUYỆN ỦY PÁC NẶM

I. Thông tin chung
Địa chỉ: Thôn Nà Coóc, xã Bộc Bố, huyện Pác Nặm;
Điện thoại: 02093 893 182;
Fax: 02093 893 182;
Email: vphu@backan.gov.vn.
II. Bí thư và các Phó Bí thư Huyện ủy
BÍ THƯ HUYỆN ỦY
DƯƠNG VĂN TUYẾN
Năm sinh: 1964;
Dân tộc: Tày;
Trình độ học vấn: 12/12;
Trình độ chuyên môn: Đại học;
Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp;
Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

PHÓ BÍ THƯ HUYỆN ỦY
ĐÀO DUY HƯNG

Năm sinh: 1979;
Dân tộc: Kinh;
Trình độ học vấn: 12/12;
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư, Thạc sỹ quản lý kinh tế;
Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp;
Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

III. Ban Thường vụ Huyện ủy

1 Hoàng Văn Cầm Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy
2 Hoàng Thị Duyên Chủ tịch HĐND huyện
3 Lâm Văn Điển Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy
4 Tống Văn Công Trưởng Công an huyện
5 Đào Duy Hưng Phó Bí thư TT Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện
6 Quách Xuân Khoanh Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy
7 Nguyễn Văn Xuân Chỉ huy trưởng BCH Quân sự huyện
8 Dương Văn Quỳnh Phó Chủ tịch HĐND huyện
9 Hoàng Văn Thắm Trưởng Ban DVHU, Chủ tịch UBMTTQ VN huyện
10 Dương Văn Tuyến Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy

IV. Ban Chấp hành Đảng bộ huyện

1 Hoàng Văn Cầm Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy
2 Hoàng Văn Duy Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo
3 Hoàng Thị Duyên Chủ tịch HĐND huyện
4 Phạm Tiến Đại Chánh án Tòa án nhân dân huyện
5 Lâm Văn Điển Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy
6 Hoàng Thị Hạnh Chủ tịch Hội LHPN VN huyện
7 Tống Văn Công Trưởng Công an huyện
8 Hoàng Nông Hiếu Trưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng
9 Hà Thị Huế Trưởng phòng Lao động Thương binh và Xã hội
10 Đào Duy Hưng Phó Bí thư TT Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện
11 Hứa Đình Hướng Chánh Thanh tra huyện
12 Lộc Thị Hường Trưởng phòng Nội vụ
13 Quách Xuân Khoanh Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy
14 Nguyễn Văn Xuân Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện
15 Nguyễn Thị Mỵ Trưởng phòng Tài chính – Kế hoạch
16 Hoàng Văn Ngôn Trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT
17 Quan Tiến Nhiệm Bí thư Đảng ủy xã Nghiên Loan
18 Dương Văn Quỳnh Phó Chủ tịch HĐND huyện
19 Hứa Ngọc Sỹ Chánh Văn phòng Huyện ủy
20 Nguyễn Văn Thành Phó Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy
21 Hoàng Văn Thắm Trưởng Ban DVHU, Chủ tịch UBMTTQ VN huyện
22 Mã Văn Thiếm Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Cao Tân
23 Quách Văn Thuyết Bí thư Đảng ủy xã Bộc Bố
24 Cà Văn Thưởng Chánh Văn phòng HĐND & UBND huyện
25 Bế Ngọc Trần Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Bằng Thành
26 Phạm Minh Tuân Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường
27 Ma Văn Tuấn Phó Chủ tịch UBND huyện
28 Nguyễn Anh Tuấn Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin
29 Dương Văn Tuyến Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy
30 Trịnh Đức Minh Phó Chủ tịch UBND huyện