Kế hoạch tiếp nhận viên chức vào làm việc tại BQLDA huyện Pác Nặm

Ngày 10/6/2022, Ban Quản lý dự án đầu tư và xây dựng huyện ban hành kế hoạch tiếp nhận viên chức vào làm việc tại BQLDA huyện Pác Nặm. Nội dung chi tiết văn bản xem tại đây: KH 84Scan_0001 tiếp nhận viên chức vào công tác tại BQL

Bài trước77 thôn bản có đường bê tông theo quy chuẩn đường nông thôn mới
Bài tiếp theoGần 14 nghìn lượt học sinh được hỗ trợ gạo theo Nghị định 116