Kế hoạch Tuyển dụng công chức chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã huyện Pác Nặm năm 2023

Ngày 10 tháng 3 năm 2023, UBND huyện Pác Nặm ban hành Kế hoạch số 68/KH-UBND về Tuyển dụng công chức Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã huyện Pác Nặm năm 2023

Nội dung chi tiết, xem tại đây:
Kế hoạch tuyển dụng công chức cấp xã năm 2023
Phiếu đăng ký dự tuyển CCCX

Bài trướcHai nội dung quan trọng sẽ được Giám sát chuyên đề trong năm 2023
Bài tiếp theoPác Nặm đào tạo nghề gắn với nhu cầu của người lao động