Kế hoạch tuyển dụng viên chức huyện Pác Nặm năm 2021

Ngày 18/05/2021, UBND huyện Pác Nặm ban hành Kế hoạch số 117/KH-UBND về tuyển dụng viên chức năm 2021. Theo đó. tổng chỉ tiêu tuyển dụng là 73, cụ thể như sau:

– Giáo viên mầm non: 12 chỉ tiêu.

– Giáo viên tiểu học: 25 chỉ tiêu.

– Giáo viên trung học cơ sở: 21 chỉ tiêu.

– Nhân viên giáo vụ: 01 chỉ tiêu.

– Kế toán: 06 chỉ tiêu.

– Thiết bị, thí nghiệm: 02 chỉ tiêu.

– Thư viện, thiết bị: 01 chỉ tiêu.

– Kỹ thuật chăn nuôi, thú y, thủy sản: 02 chỉ tiêu.

– Kỹ thuật trồng trọt, bảo vệ thực vật: 01 chỉ tiêu.

– Phóng viên: 02 chỉ tiêu.

 

Nội dung chi tiết Kế hoạch

Nội dung chi tiết biểu nhu cầu tuyển dụng

Phiếu đăng ký tuyển dụng 

Bài trướcQuyết định về việc phê duyệt kết quả kiểm tra, sát hạch tuyển dụng đặc cách đối với giáo viên đã có hợp đồng lao động và đóng BHXH từ năm 2015 trở về trước trên địa bàn huyện Pác Nặm năm 2020
Bài tiếp theoCHUYỆN VỀ NGƯỜI ĐẢNG VIÊN HIẾN ĐẤT LÀM ĐƯỜNG.