Kế hoạch tuyển dụng viên chức huyện Pác Nặm năm 2022

Ngày 20/12/2022, UBND huyện Pác Nặm ban hành Kế hoạch số 159/KH-UBND về việc tuyển dụng viên chức huyện Pác Nặm năm 2022

Nội dung chi tiết:
Kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2022

Biểu đăng ký nhu cầu tuyển dụng

 

Bài trướcCó 21 công trình đường giao thông nông thôn được xây dựng mới trong năm 2022
Bài tiếp theoPác Nặm nỗ lực thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững