Kiểm tra tiến độ thực hiện CTMTQG Giảm nghèo bền vững tại xã Bộc Bố

Nhằm đánh giá công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo trên địa bàn, sáng 17/5, đoàn kiểm tra do đồng chí Trịnh Đức Minh, Phó Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân huyện làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với xã Bộc Bố.

Đồng chí Trịnh Đức Minh đề nghị UBND xã Bộc Bố đẩy nhanh tiến độ giải ngân các dự án giảm nghèo tại địa phương

Báo cáo tình hình thực hiện 04 tháng đầu năm Chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo của xã Bộc Bố cho thấy từ đầu năm đến nay, Ủy ban Nhân dân xã Bộc Bố đã ban hành 05 văn bản chỉ đạo thực hiện, đồng thời chủ động phối hợp triển khai tổ chức thực hiện các dự án thuộc chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn; lồng ghép nguồn vốn của các chương trình Mục tiêu Quốc gia về phát triển kinh tế – xã hội, chương trình xây dựng nông thôn mới, chương trình giảm nghèo bền vững… góp phần nâng cao hiệu quả việc sử dụng nguồn kinh phí các chương trình Mục tiêu Quốc gia. Báo cáo cũng nêu rõ, xã Bộc Bố đang gặp khó khăn, vướng mắc trong công tác thẩm định giá; khả năng đối ứng bằng tiền mặt của hộ nghèo; mua sắm hàng hóa giống vật tư… trong triển khai thực hiện các dự án của Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo.

Tại buổi làm việc, các thành viên đoàn kiểm tra đã tiến hành giải đáp, hướng dẫn một số nội dung địa phương còn vướng mắc như phương án giảm phần kinh phí thu hồi quay vòng vốn; thủ tục điều chỉnh kinh phí thực hiện các dự án theo quy định; thứ tự ưu tiên thanh toán nguồn vốn… để góp phần đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện các chương trình.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Trịnh Đức Minh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện nhấn mạnh công tác giảm nghèo là nhiệm vụ quan trọng ảnh hưởng tới kết quả thực hiện nhiệm vụ trong năm của địa phương. Vì thế, đồng chí đề nghị Ủy ban Nhân dân xã Bộc Bố phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân, giám sát của Hội đồng Nhân dân và Mặt trận Tổ quốc trong việc thực hiện chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo; thực hiện khảo sát, đánh giá lại tỷ lệ hộ nghèo, khả năng thoát nghèo của các hộ trong danh sách dự kiến thoát nghèo; khẩn trương phân bổ nguồn vốn các chương trình Mục tiêu Quốc gia, đẩy nhanh tiến độ giải ngân các dự án… để hỗ trợ kịp thời, giúp người dân thoát nghèo bền vững, đảm bảo việc triển khai các dự án đạt hiệu quả.​/.

Mai Luyến

Bài trướcTổ chức các hoạt động hưởng ứng “Tuần lễ an toàn giao thông đường bộ toàn cầu” năm 2023
Bài tiếp theoCấp phát cây giống trồng rừng phân tán năm 2023