Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân huyện dự Lễ ký kết quy chế phối hợp thực hiện chính sách BHXH, BHYT

 Sáng 16/6, Đồng chí Hoàng Thị Duyên, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân huyện đã dự lễ ký kết quy chế phối hợp hoạt động trong việc thực hiện chính sách, pháp luật về Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế giữa Bảo hiểm xã hội huyện và Hội Liên hiệp phụ nữ, Hội Nông dân huyện, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Ủy ban nhân dân 10 xã. 

Toàn cảnh Lễ ký kết quy chế phối hợp thực hiện chính sách BHXH, BHYT

Chương trình phối hợp giữa Bảo hiểm xã hội huyện và Hội Liên hiệp phụ nữ, Hội Nông dân huyện, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Ủy ban nhân dân các xã tập trung vào một số nội dung, như: chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức thực hiện chế độ, chính sách  Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế cho hội viên phụ nữ, hội viên nông dân, lực lượng đoàn viên thanh niên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn huyện; tuyên truyền, vận động hội viên phụ nữ thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến chính sách Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế , trọng tâm là vận động “Mọi người lao động tham gia Bảo hiểm xã hội”, “Toàn dân tham gia Bảo hiểm y tế” gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của chính sách an sinh xã hội và các quy định của pháp luật về Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế,… Qua đó nhằm tăng cường sự phối hợp trong tổ chức thực hiện và giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, đảm bảo quyền và lợi ích chính đáng của người lao động theo quy định của pháp luật.

Chương trình phối hợp giữa Bảo hiểm xã hội huyện và Hội Liên hiệp phụ nữ, Hội Nông dân huyện, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh

Sau khi thống nhất các nội dung đã nêu trong quy chế và chương trình phối hợp, Bảo hiểm xã hội huyện và Hội Liên hiệp phụ nữ, Hội Nông dân huyện, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Ủy ban nhân dân các xã đã ký kết chương trình phối hợp trong việc thực hiện chính sách pháp luật về Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế./.

Dương Đồng

Bài trướcChương trình phát thanh ngày 16/6
Bài tiếp theoKhai mạc huấn luyện dân quân tự vệ khối cơ quan huyện năm 2022