LỊCH CÔNG TÁC CỦA UBND HUYỆN PÁC NẶM TỪ NGÀY 19/4/2021 – 25/4/2021

NGÀY BUỔI SÁNG BUỔI CHIỀU
Thứ Hai
19/04/2021
7h30, Hội đồng từ vấn nghe báo cáo chương trình hành động bổ nhiệm giữ chức vụ lãnh đạo quản lý trường học tại phòng họp tầng 3 UBND huyện.
8 giờ, đ/c Tuấn, các phòng Ban chuyên môn làm việc với đoàn khảo sát của HĐND tỉnh (Kế hoạch số 15/KH-HĐND) tại phòng họp tầng 2

13h30, Hội đồng từ vấn nghe báo cáo chương trình hành động bổ nhiệm giữ chức vụ lãnh đạo quản lý trường học tại phòng họp tầng 3 UBND huyện.
14h 00 Đ/c Tuấn chủ trì họp Công tác vệ sinh môi trường Tại xã Giáo Hiệu. Lái xe Hưng.

Thứ Ba
20/04/2021
7h 30 Đ/c Điệp dự chủ trì Hội nghị sơ kết 6 năm thực hiện Luật NVQS năm 2015. Tại Hội trường Huyện ủy.
8h00 UBMTTQ tỉnh giám sát công tác bầu cử tại xã Nhạn Môn. VB số 862.
8h00 Văn phòng CSSP tổ chức tập huấn tại phòng họp số 2 tầng 3 UBND huyện.
8 giờ, đ/c Tuấn, phòng KT-HT làm việc với Sở GTVT tại phòng họp tầng 2 (TB số 23)

14h00 UBMTTQ tỉnh giám sát công tác bầu cử tại xã Bằng Thành.VB số 862.
13 giờ 30, đ/c Tuấn họp thống nhất phương án quản lý, sử dụng đất đã thu hồi tại phòng họp tầng 2
14h00 Văn phòng CSSP tổ chức tập huấn tại phòng họp số 2 tầng 3 UBND huyện

Thứ Tư
21/04/2021
nghỉ lễ 10/3 (đ/c Tuấn, đ/c Bằng trực)

nghỉ lễ 10/3 nghỉ lễ 10/3 (đ/c Tuấn, đ/c Bằng trực)

Thứ Năm
22/04/2021
7h30 Đ/c Điệp kiểm tra công tác bầu cử tại xã Bằng Thành (VB số 46). LX Kiên. Hoãn
7h30 Đ/c Duyên kiểm tra công tác bầu cử tại xã An Thắng (VB số 46). LX Hưng. Hoãn
7h30 Đ/c Quỳnh kiểm tra công tác bầu cử tại xã Cao Tân (VB số 46). LX . Hoãn
Đ/c Điệp, Duyên, Quỳnh, Tuấn khám sức khỏe tại Bắc Kạn. Tập trung tại Huyện ủy 4h30 xuất phát.

14h Đ/c Điệp kiểm tra công tác bầu cử tại xã Nhạn Môn (VB số 46). LX Kiên. Hoãn
14h Đ/c Duyên kiểm tra công tác bầu cử tại xã Nghiên Loan (VB số 46). LX Hưng. Hoãn
14h Đ/c Quỳnh kiểm tra công tác bầu cử tại xã Cổ Linh (VB số 46). LX. Hoãn
15h30 KỲ HỌP CHUYÊN ĐỀ HĐND HUYỆN.
13h30 Thường trực UBND huyện Ủy quyền cho Phòng nông nghiệp huyện dự hội thảo chia sẻ kinh nghiệm thực hiện quản lý cộng đồng trong chương trình nông thôn mới tại Bắc Kạn.

Thứ Sáu
23/04/2021
8h00 Đ/c Điệp dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc với Văn phòng Chính phủ về tổng kết: Đề án tổng thể đơn giản hoá thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư giai đoạn 2013-2020 (GM số 138). Phòng họp trực tuyến huyện.
8h00 Đ/c Điệp kiểm tra công tác bầu cử tại xã Giáo Hiệu (VB số 46). LX
10h00 Đ/c Điệp kiểm tra công tác bầu cử tại xã Bộc Bố (VB số 46)
7h30 Đ/c Duyên kiểm tra công tác bầu cử tại xã Xuân La (VB số 46). HOÃN
7h30 Đ/c Quỳnh kiểm tra công tác bầu cử tại xã Công Bằng (VB số 46). HOÃN (chuyển sang thứ 2)
7h45 Đ/c Tuấn dự Hội nghị tập huấn về văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực PCCC&CHCN tại công an tỉnh. LX Kiên
7h30 TT UBND dự Đại hội người cao tuổi xã Bộc Bố xã khóa V nhiệm kỳ 2021-2026.
08h00 Họp thành viên Ủy ban bầu cử. Tại Tầng 3 Hội trường UBND huyện

14h Ủy ban nhân dân xã Bằng Thành tổ chức buổi làm việc, đối thoại với các hộ dân và Công ty TNHH Trồng và chế biến gỗ Bình Minh. (GM số 06, mời TT UBND huyện dự).

Thứ Bảy
24/04/2021
– 7h 30 Đ/c Điệp, Lãnh đạo phòng NN, LĐTB-XH, ĐU, UBND xã Bộc Bố. Rà soát công tác XDNTM. Tại các thôn thuộc xã Bộc Bố.

– 14h 00 Đ/c Điệp, Lãnh đạo phòng NN, LĐTB-XH, ĐU, UBND xã Bộc Bố. Rà soát công tác XDNTM. Tại các thôn thuộc xã Bộc Bố.

Chủ Nhật
25/04/2021
– 7h 30 Đ/c Điệp, Lãnh đạo phòng NN, LĐTB-XH, ĐU, UBND xã Bộc Bố. Rà soát công tác XDNTM. Tại các thôn thuộc xã Bộc Bố.

– 14h 00 Đ/c Điệp, Lãnh đạo phòng NN, LĐTB-XH, ĐU, UBND xã Bộc Bố. Rà soát công tác XDNTM. Tại các thôn thuộc xã Bộc Bố.

Bài trướcLỊCH CÔNG TÁC CỦA UBND HUYỆN PÁC NẶM TỪ NGÀY 12/4/2021 – 18/4/2021
Bài tiếp theoLỊCH CÔNG TÁC CỦA UBND HUYỆN PÁC NẶM TỪ NGÀY 26/4/2021 – 02/5/2021