Lịch tiếp công dân định kỳ năm 2020 của Chủ tịch HĐND huyện khóa III, nhiệm kỳ 2016 – 2021

Bài trướcThông báo Phân công trực tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính Tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND huyện Pác Nặm
Bài tiếp theoBáo cáo thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH, QP – AN tháng 02 năm 2012, phương hướng nhiệm vụ trọng tâm tháng 3 năm 2012