Thông tin người phát ngôn của UBND huyện

Ông Đào Duy Hưng, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Pác Nặm;
Năm sinh: 1979;
Dân tộc: Kinh;
Trình độ học vấn: 12/12;
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư, Thạc sỹ quản lý kinh tế;
Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp;
Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam;
Số điện thoại liên hệ: 0912477495