Mới chỉ có 6 tiêu chí Nông thôn mới đạt 100% số xã theo tiêu chí giai đoạn 2021-2025

Theo kết quả rà soát, đánh giá của huyện Pác Nặm thì kết thúc năm 2022, trên địa bàn huyện mới chỉ có 6 trong tổng số 19 tiêu chí của bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới có 10/10 xã hoàn thành.

Cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn là một trong 6 tiêu chí có 10/10 xã đã đạt được

 

Cụ thể, 6 tiêu chí mà 100% số xã đã đạt bao gồm: Tiêu chí số 1 quy hoạch; tiêu chí số 3 thủy lợi và phòng chống thiên tai; tiêu chí số 7 cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn; tiêu chí số 8 thông tin và truyền thông; tiêu chí số 12 lao động có việc làm và tiêu chí số 15 y tế. Có 4 tiêu chí mà chưa có xã nào ở Pác Nặm đạt được là tiêu chí số 10 thu nhập, tiêu chí số 11 nghèo đa chiều, tiêu chí số 17 môi trường và tiêu chí số 18 hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật.

Nguyên nhân khiến cho số tiêu chí nông thôn mới ở Pác Nặm bị giảm so với năm trước là do năm 2022 việc xếp loại, đánh giá được áp dụng theo bộ tiêu chí quốc gia nông thôn mới giai đoạn 2021-2025. Theo bộ tiêu chí mới này, nhiều chỉ tiêu được nâng cao hơn, nhiều chỉ tiêu phụ hơn nên rất nhiều xã không đáp ứng được yêu cầu để xếp loại, đánh giá./.

 

Thu Hường

Bài trướcChương trình “Tết sẻ chia – Tết yêu thương” tại Pác Nặm
Bài tiếp theoSinh hoạt chuyên đề “Nâng cao nguyên tắc tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt Đảng