Mục tiêu trồng mới 258ha rừng trong năm 2023

Theo Nghị quyết về mục tiêu phát triển kinh tế xã hội-quốc phòng an ninh năm 2023, huyện Pác Nặm phấn đấu trồng mới đạt ít nhất 258ha rừng, trong đó có 178ha trồng rừng tập trung và 80ha trồng cây phân tán.

Đảm bảo số lượng và chất lượng nguồn cây giống phục vụ người dân trồng rừng 2023

Trong số 178ha kế hoạch trồng rừng tập trung của huyện Pác Nặm trong năm 2023 có 156ha trồng lại rừng sau khai thác, 20ha trồng theo các chương trình dự án khác và 2ha trồng cây đa mục đích theo Nghị quyết số 01/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Kạn. Xã Bộc Bố là địa phương được giao chỉ tiêu trồng mới nhiều nhất với 33ha, các xã Công Bằng, Bằng Thành và An Thắng mỗi xã được giao trồng mới 28ha, những xã còn lại trồng mới từ 23-26ha.

Số diện tích giao trồng mới trong năm 2023 của các địa phương được huyện Pác Nặm tính toán dựa trên số diện tích đất lâm nghiệp có khả năng chuyển đổi cơ cấu cây trồng từ cây nông nghiệp ngắn ngày; cây công nghiệp kém hiệu quả kinh tế sang trồng rừng sản xuất. Ngoài ra còn dựa trên số diện tích rừng đã đến tuổi khai thác của các xã và nhu cầu đăng ký trồng rừng của người dân…/.

 

Thu Hường

Bài trướcPác Nặm cày ải khoảng 55% diện tích gieo cấy lúa xuân
Bài tiếp theoCó 9 nguồn thu chính trong kế hoạch thu ngân sách năm 2023