Nâng cao Chỉ số cải cách hành chính năm 2022

Theo kết quả đánh giá của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn thì trong năm 2021 vừa qua, huyện Pác Nặm vẫn còn một số lĩnh vực trong tiêu chí đánh giá Chỉ số cải cách hành chính chưa đạt mục tiêu đề ra.

Pác Nặm phấn đấu khắc phục những nội dung tiêu chí cải cách hành chính còn hạn chế trong năm 2022

Để khắc phục được những nội dung tiêu chí cải cách hành chính còn hạn chế trong năm 2022, ủy ban nhân dân huyện Pác Nặm đã ban hành kế hoạch cụ thể, chỉ đạo, yêu cầu các cơ quan đơn vị liên quan kịp thời khắc phục những tồn tại, hạn chế trong việc thực hiện Chỉ số của huyện. Xác định nhiệm vụ, giải pháp để cải thiện các Chỉ số thành phần, góp phần nâng cao chất lượng công tác chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện. Nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu các cấp, các ngành, của cán bộ, công chức, viên chức trong thực hiện công tác cải cách hành chính nói chung và chỉ số cải cách hành chính của huyện nói riêng.

Góp phần cải thiện Chỉ số cải cách hành chính (PAR Index), Chỉ số hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính Nhà nước (SIPAS) trên địa bàn huyện. Phấn đấu Chỉ số cải cách hành chính năm 2022 xếp hạng ở vị trí cao nhất và tiếp tục cải thiện, nâng cao vị trí xếp hạng qua các năm tiếp theo./.

Thu Hường

Bài trướcChi bộ Văn phòng Huyện ủy, chi bộ Dân vận tổ chức sinh hoạt chào cờ đầu tuần định kỳ tháng 4
Bài tiếp theoGiao ban công tác Nội chính, phòng chống tham nhũng và cải cách tư pháp quý I năm 2022