Nâng cao vai trò của Ban phát triển thôn trong xây dựng nông thôn mới

Nhằm thực hiện có hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, huyện Pác Nặm đã chỉ đạo các địa phương chủ động hướng dẫn, xây dựng và duy trì tốt các Ban phát triển thôn.

Người dân tham gia dọn dẹp, vệ sinh môi trường khu vực nông thôn

 

Các Ban phát triển thôn tại các thôn, bản có nhiệm vụ xây dựng quy chế hoạt động, quy ước thôn, góp phần tăng tính tương tác giữa các cấp hội trong thôn. Triển khai hoạt động vận động nhân dân tham gia các phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, vệ sinh đường làng ngõ xóm, nâng cao hiệu quả của các công tác hòa giải, kịp thời xử lý nhanh chóng những mâu thuẫn, khiếu kiện trong nội bộ nhân dân…

Những hoạt động này sẽ là tiền đề quan trọng cùng chính quyền địa phương triển khai thực hiện có hiệu quả các tiêu chí trọng bộ tiêu chí quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn./.

 

Thu Hường

Bài trướcTriển khai công tác dân vận năm 2023
Bài tiếp theoCác diện tích gieo trồng vụ xuân của xã Bộc Bố đều đạt 100% kế hoạch