Nghị quyết của HĐND huyện thông qua quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030, kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Pác Nặm

Ngày 28/7/2021, Hội đồng nhân dân huyện thông qua Nghị quyết số 43/NQ-HĐND về việc thông qua quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030, kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Pác Nặm

Xem nội dung chi tiết văn bản tại đây: Nghị quyết thông qua quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030, kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Pác Nặm

Bài trướcChương trình phát thanh ngày 27/7/2021
Bài tiếp theoChương trình phát thanh ngày 30/7/2021