Nghiệm thu mô hình Câu lạc bộ hát Then – Đàn tính huyện Pác Nặm

Ngày 29/7, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bắc Kạn phối hợp với Phòng Văn hóa và Thông tin; Trung tâm văn hóa, Thể thao và Truyền thông huyện Pác Nặm tổ chức chương trình Báo cáo, nghiệm thu mô hình Câu lạc bộ hát Then – Đàn tính năm 2022 huyện Pác Nặm.

Câu lạc bộ hát Then – Đàn tính huyện Pác Nặm biểu diễn tại chương trình báo cáo, nghiệm thu

Câu lạc bộ hát then – đàn tính huyện Pác Nặm là một trong số các câu lạc bộ được hỗ trợ thành lập theo Kế hoạch số 214/KH-SVHTTDL ngày 03/3/2022 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc xây dựng mô hình câu lạc bộ hát Then – Đàn tính năm 2022. Để xây dựng thành công mô hình Câu lạc bộ hát Then – Đàn tính, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã phối hợp điều tra nhu cầu; lập danh sách hội viên ban đầu; thành lập Ban vận động; lựa chọn địa điểm để tổ chức sinh hoạt câu lạc bộ; tổ chức dàn dựng, tập luyện chương trình nghệ thuật; xây dựng dự thảo điều lệ, dự kiến phương hướng hoạt động; hoàn thiện hồ sơ thành lập câu lạc bộ… đồng thời hỗ trợ bước đầu cho câu lạc bộ 05 đàn tính, 02 bộ xóc nhạc; hỗ trợ luyện tập, hỗ trợ nghệ nhân truyền dạy cho câu lạc bộ.

Trong chương trình, các thành viên của Câu lạc bộ hát Then – Đàn tính huyện Pác Nặm đã biểu diễn 8 tiết mục hát, múa đặc sắc đáp ứng yêu cầu chuyên môn và thời lượng của một chương trình biểu diễn văn nghệ phục vụ Nhân dân hoặc các sự kiện được tổ chức tại địa phương.

Được biết, trong năm 2021, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã phối hợp xây dựng 04 câu lạc bộ hát Then – Đàn tính tại các địa phương, gồm: Na Rì, Chợ Đồn, Bạch Thông và Thành phố Bắc Kạn và trong năm 2022 này, Sở phối hợp xây dựng 04 câu lạc bộ tại các huyện còn lại trong đó có huyện Pác Nặm.

Đây là hoạt động nhằm cụ thể hóa nội dung Quyết định số 222/QĐ-UBND ngày 17/02/2020 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc ban hành kế hoạch triển khai Nghị quyết số 29-NQ/TU ngày 16/12/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về bảo tồn và phát huy giá trị các di sản văn hóa, lịch sử trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn, giai đoạn 2020 – 2030./.

Một số hình ảnh Câu lạc bộ hát Then – Đàn tính huyện Pác Nặm biểu diễn tại chương trình báo cáo, nghiệm thu: 

Dương Đồng

Bài trướcHội nghị thẩm định kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội năm 2023 theo định hướng thị trường cấp huyện
Bài tiếp theoPác Nặm: Triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng