Nhiều mục được tăng trong nguồn vốn đầu tư cân đối ngân sách sau điều chỉnh lần hai

Sau khi Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn điều chỉnh kế hoạch đầu tư vốn cân đối ngân sách lần 2 năm 2022, thì huyện Pác Nặm đều có những hạng mục được điều chỉnh tăng vốn.

                   Đồng bào dân tộc thiểu số ở Pác Nặm sẽ có nhiều điều kiện hơn để phát triển kinh tế.

Theo quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh, sau khi được điều chỉnh, đối với nguồn vốn hỗ trợ kinh phí lập Quy hoạch chung xã phân cấp cho huyện điều hành, huyện Pác Nặm được cấp 1 tỷ 250 triệu đồng; Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững được cấp 2 tỷ 060 triệu đồng, tăng 1 tỷ 060 triệu đồng so với kế hoạch đã giao từ đầu năm; Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế – xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi được cấp 989 triệu đồng, tăng 239 triệu đồng; Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới được cấp 862 triệu đồng.

Đây là số lượng vốn đầu tư hết sức quan trọng và có ý nghĩa đối với huyện Pác Nặm, giúp địa phương có thêm điều kiện phát triển kinh tế, cơ sở hạ tầng, từ đó thực hiện có hiệu quả mục tiêu xóa đói giảm nghèo và xây dựng nông thôn mới./.

 

Thu Hường

Bài trướcPác Nặm tăng 2,12% hộ nghèo so với đầu năm 2022
Bài tiếp theoTỷ lệ hộ nghèo của xã Giáo Hiệu còn 42% theo chuẩn nghèo mới giai đoạn 2022-2025