Nỗ lực giữ vững đạt chuẩn quốc gia về y tế xã

Trong năm 2023, huyện Pác Nặm tập trung thực hiện nhiều giải pháp để duy trì, giữ vững 100% xã đạt chuẩn quốc gia về y tế xã, góp phần tích cực vào phát triển kinh tế, xã hội, xây dựng nông thôn mới trên địa bàn.

Cán bộ y tế xã Bộc Bố tiêm phòng vắc xin cho trẻ em trên địa bàn

Hiện nay, 10/10 xã trên địa bàn huyện Pác Nặm được đánh giá đạt chuẩn theo quy định của Bộ tiêu chí Quốc gia về y tế xã. Để duy trì kết quả đã đạt được, các xã trên địa bàn đang nỗ lực củng cố, đảm bảo các tiêu chí của Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã bao gồm: Chỉ đạo, điều hành công tác chăm sóc sức khỏe; Nhân lực y tế; Cơ sở hạ tầng trạm y tế xã; Trang thiết bị, thuốc và phương tiện khác; Y tế dự phòng, phòng, chống HIV/AIDS, vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm; Khám bệnh, chữa bệnh, phục hồi chức năng và y học cổ truyền; Chăm sóc sức khỏe bà mẹ- trẻ em; Dân số – kế hoạch hóa gia đình; Truyền thông giáo dục sức khỏe; Ứng dụng công nghệ thông tin.

Thời gian tới, huyện Pác Nặm sẽ chú trọng tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, chính quyền các địa phương trong đảm bảo thực hiện Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã. Bên cạnh đó, tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục sức khỏe để nâng cao nhận thức của người dân trong phòng bệnh; bố trí nguồn kinh phí đầu tư cho các nhiệm vụ y tế, thực hiện đúng trọng tâm, trọng điểm; các phòng ban chuyên môn tập trung công tác chuyên môn, chủ động xây dựng kế hoạch triển khai các chương trình y tế, triển khai kịp thời các hoạt động y tế dự phòng… để giữ vững kết quả theo kế hoạch/.

Mai Luyến

Bài trướcThực hiện 10 dự án thực hiện đa dạng hóa sinh kế mô hình giảm nghèo
Bài tiếp theo230 triệu đồng thực hiện truyền thông về giảm nghèo đa chiều