Pác Nặm bồi dưỡng, tập huấn chính trị hè cho cán bộ giáo viên năm 2022

Sáng ngày 15 tháng 8, huyện Pác Nặm đã tổ chức khai mạc Bồi dưỡng, tập huấn chính trị hè năm 2022 cho đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên các trường học trên địa bàn. Dự khai mạc có đồng chí Hoàng Thị Duyên- Quyền Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện.

Bồi dưỡng, tập huấn chính trị hè cho cán bộ, giáo viên, nhân viên các trường học trên địa bàn huyện

Đợt bồi dưỡng chính trị hè năm nay được huyện Pác Nặm chia làm 07 lớp diễn ra từ ngày 15 tháng 8 đến hết ngày 30 tháng 8 năm 2022. Tại các lớp bồi dưỡng, các học viên sẽ được truyền đạt về một số nội dung như: Những điểm mới trong các văn kiện Hội nghị lần thứ tư, Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII; Chuyên đề toàn khóa năm 2022 về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, ngành; Tình hình thế giới, trong nước, trong tỉnh nổi bật 6 tháng đầu năm 2022; Tình hình kinh tế xã hội, quốc phòng, an ninh của địa phương và Nghị quyết Đại hội, Chương trình hành động, kế hoạch của đảng bộ các cấp và một số nội dung khác về chuyên môn, nghiệp vụ hàng năm theo kế hoạch của ngành Giáo dục…

Bồi dưỡng, tập huấn chính trị hè cho cán bộ, giáo viên là hoạt động được huyện Pác Nặm tổ chức hàng năm nhằm nâng cao nhận thức lý luận, chính trị, giúp cho đội ngũ cán bộ, giáo viên trên địa bàn kịp thời cập nhật những chủ trương, đường lối của Đảng, tình hình thời sự, chính sách mới, đặc biệt là những nội dung mới liên quan tới chuyên môn, nghiệp vụ của ngành giáo dục trước khi bước vào năm học mới./.

 Dương Hiểu

Bài trướcPác Nặm Bồi dưỡng kỹ năng hoạt động cho đại biểu HĐND cấp huyện, cấp xã nhiệm kỳ 2021-2026
Bài tiếp theoHội nghị quán triệt, tuyên truyền, phổ biến các chương trình mục tiêu quốc gia cho khối MTTQ và các tổ chức chính trị – xã hội các cấp tỉnh Bắc Kạn năm 2022