Pác Nặm chưa có thôn đạt chuẩn theo Quyết định 902 của UBND tỉnh.

Đến nay trên địa bàn huyện Pác Nặm chưa có thôn nào đạt chuẩn theo Bộ tiêu chí nông thôn mới tỉnh Bắc Kạn năm 2021 tại Quyết định số 902/QĐ-UBND, ngày 16/6/2021 của UBND tỉnh. Bình quân tiêu chí thôn đạt chuẩn nông thôn mới toàn huyện mới chỉ đạt 8,82 tiêu chí.

                                  Huyện Pác Nặm đang nỗ lực thực hiện tốt các tiêu chí nông thôn mới.

Cụ thể, qua tổng hợp đánh giá, hiện nay trên địa bàn huyện Pác Nặm có 11 thôn đạt được từ 5 đến 15 tiêu chí. Trong đó, số đạt 14-15 tiêu chí có 01 thôn là thôn Đông Lẻo xã Bộc Bố, số đạt từ 10-13 tiêu chí có 01 thôn là thôn Nà Muồng xã Giáo Hiệu và có 09 thôn đạt từ 5-9 tiêu chí.

Nguyên nhân chủ yếu khiến cho việc xây dựng thôn đạt chuẩn theo Quyết định số 902/QĐ-UBND ngày 16/6/2021 của UBND tỉnh và Hướng dẫn số 345, ngày 29/5/2019 của Văn phòng điều phối NTM tỉnh Bắc Kạn là do điều kiện sống của người dân còn nhiều khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo còn cao, việc thoát nghèo chưa bền vững. Cơ sở hạ tầng của các thôn, bản, khu dân cư vẫn còn nhiều hạn chế, cơ cấu kinh tế chưa đáp ứng, đa số vẫn chỉ là sản xuất nông lâm nghiệp đơn thuần…Do đó, thời gian tới huyện Pác Nặm rất cần sự quan tâm, đầu tư hơn nữa của Nhà nước cho công cuộc xây dựng Nông thôn mới ở địa phương./.

 

Tác giả: Thu Hường

Bài trướcPác Nặm có 19 thôn có Nhà văn hóa đạt chuẩn nông thôn mới.
Bài tiếp theoPác Nặm có 10/10 xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật theo Nghị quyết 30c của Chính phủ.