Pác Nặm đẩy nhanh tiến độ trồng rừng năm 2016.

Xác định công tác trồng rừng là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của địa phương, huyện Pác Nặm đã và đang nỗ lực triển khai các giải pháp nhằm đảm bảo thực hiện có hiệu quả vụ trồng rừng năm 2016 này.

Những ngày này trên các diện tích rừng đã được thiết kế cho vụ trồng rừng mới năm 2016, người dân đang tích cực thực hiện các bước cho việc trồng rừng như xử lý thực bì, cuốc hố và trồng mới. Theo báo cáo của ban quản lý dự án 147 huyện Pác Nặm thì đến thời điểm này toàn huyện đã thiết kế được 276,68ha, người dân các địa phương đã tiến hành xử lý thực bì được 250ha và trồng mới được trên 191ha, trong đó có 8,6ha rừng phòng hộ. Ban quản lý dự án 147 huyện cũng đã tổ chức cấp cây giống cho các hộ dân đăng ký trồng rừng đã được thiết kế với trên 576.000 cây, bao gồm: Mỡ, Keo, Soan, Lát và Thông. Toàn bộ số cây giống phục vụ trồng rừng năm 2016 đều được gieo ươm tại địa phương nên việc vận chuyển, cấp phất được dễ dàng thuận lợi hơn, đảm bảo được chất lượng cây giống khi đem trồng.

Cấp phát cây giống trồng rừng cho người dân.

            Ông Lê Xuân Diệu – Hạt trưởng hạt kiểm lâm, phó ban QLDA 147 huyện Pác Nặm cho biết: Để đảm bảo tiến độ cũng như chất lượng trồng rừng thì Ban QLDA đã chỉ đạo cán bộ hàng ngày phải xuống địa bàn đi từng hộ gia đình đã được cấp cây giống kiểm tra xem các hộ dân có chăm sóc bảo quản đúng kỹ thuật hay không. Đối với các hộ đã trồng thì phối hợp với ban phát triển rừng các thôn đi kiểm tra từng diện tích, nếu xảy ra cây chết hay kém chất lượng thì có phương án cấp phát bổ sung cây giống để trồng dặm kịp thời…..

Vụ trồng rừng năm nay huyện Pác Nặm là địa phương được giao chỉ tiêu kế hoạch thấp nhất của tỉnh với 260ha trong đó có 250ha rừng sản xuất tập trung và 10ha rừng phòng hộ. Để đảm bảo việc trồng rừng được theo đúng kế hoạch và đảm bảo chất lượng cũng như kỹ thuật thì Ban quản lý dự án 147 huyện đã chỉ đạo các cán bộ phụ trách địa bàn phối kết hợp chặt chẽ với UBND các xã tổ chức rà soát các diện tích đã được thiết kế, vận động người dân khẩn trương xử lý thực bì. Tiến hành hướng dẫn kỹ thuật cuốc hố trồng cây cho từng hộ tham gia trồng rừng ngay tại thực địa. Nhất là đối với các hộ đồng bào dân tộc thiểu số, nhờ đó các diện tích rừng đã trồng đều đảm bảo kỹ thuật.

Cán bộ Kiểm lâm huyện hướng dẫn kỹ thuật trồng rừng cho các hộ dân.

            Ông Chu Thanh Tường – Cán bộ hạt kiểm lâm huyện Pác Nặm cũng cho biết: Nhiều hộ dân có thói quen trồng dày nên nếu không kịp thời kiểm tra hướng dẫn và nhắc nhở thì sẽ dẫn tới tình trạng thiếu cây giống so với diện tích thiết kế cũng như chất lượng rừng trồng sẽ bị giảm.           

Mặc dù vậy, quá trình triển khai trồng rừng năm 2016 ở Pác Nặm cũng còn rất nhiều khó khăn, đặc biệt tình trạng thời tiết hạn hán kéo dài trong thời gian qua đã làm cho kế hoạch xuất cây giống đem trồng bị chậm lại so với kế hoạch. Nhiều diện tích trồng rừng nằm cách xa với đường giao thông nên việc vận chuyển cây giống của người dân cũng gặp nhiều khó khăn, nhất là đối với các hộ ít nguồn nhân lực. Tuy nhiên, với sự vào cuộc tích cực và quyết liệt của mình, huyện Pác Nặm hi vọng sẽ hoàn thành kế hoạch trồng rừng năm 2016 trong thời gian sớm nhất, đảm bảo hoàn thành đúng tiến độ và chỉ tiêu giao. Góp phần cùng cả tỉnh thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội đã đề ra ./.

Bài trướcKhó khăn trong phát triển chăn nuôi đại gia súc ở Pác Nặm.
Bài tiếp theoNghị lực vươn lên của một hội viên phụ nữ