Pác Nặm giải quyết việc làm mới cho 1.826 lao động

Giải quyết việc làm cho lao động địa phương là nhiệm vụ quan trọng được huyện Pác Nặm quan tâm trong thời gian qua. Từ đầu năm đến nay, huyện đã giải quyết việc làm cho 1.826 lao động, đạt hơn 182.6 % kế hoạch năm.

Tỷ lệ giải quyết việc làm đạt cao so với kế hoạch

Trong đó, số lao động đi làm việc tại các khu công nghiệp trong và ngoài tỉnh là 1.424 người; đi xuất khẩu lao động là 247 người đạt 247% kế hoạch năm; 52 người được giải quyết việc làm qua vay vốn; trên 80 người lao động thông qua các công trình dự án đang thi công trên địa bàn huyện. Trong thời gian qua, nhiều người dân Pác Nặm, đặc biệt là những lao động trẻ đã thay đổi nhận thức, thay vì không muốn xa gia đình họ đã dần chuyển dịch ra làm việc tại các khu công nghiệp khu chế xuất trong nước cũng như lựa chọn đi xuất khẩu lao động để tìm kiếm nguồn thu nhập cao cải thiện đời sống. Do vậy, trong những năm trở lại đây vấn đề giải quyết việc làm cho lao động ở Pác Nặm luôn đạt và vượt xa kế hoạch đề ra. Để tạo điều kiện cho người dân tìm kiếm việc làm, chính quyền địa phương đã đẩy mạnh công tác tư vấn, giới thiệu việc làm, thu thập thông tin về nhu cầu lao động của các công ty, doanh nghiệp, cũng như hỗ trợ lao động đi làm việc tại nước ngoài./.

Dương Hiểu

Bài trướcTất cả 14 thôn đăng ký đạt chuẩn NTM năm 2022 đều đảm bảo tiêu chí số 6 về điện
Bài tiếp theoHội thảo giới thiệu Dự án Phát triển bền vững thông qua tăng cường năng lực tự giúp của các cộng đồng dân tộc thiểu số, giai đoạn 1