Pác Nặm phấn đấu đạt ít nhất 13 tiêu chí nông thôn mới

Theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025, huyện Pác Nặm nỗ lực phấn đấu đạt bình quân 13 tiêu chí nông thôn mới từ nay đến năm 2025, tăng thêm 4 tiêu chí so với thời điểm hiện tại.

Đổ bê tông đường thôn Hồng Mú, Giáo Hiệu

Hiện nay, huyện Pác Nặm đạt bình quân 9,1 tiêu chí xã nông thôn mới. Trong đó các xã  Bộc Bố, Giáo Hiệu và Cao Tân đạt từ 10-14 tiêu chí; các xã Cổ Linh, An Thắng, Công Bằng, Nhạn Môn, Nghiên Loan, Xuân La, Cổ Linh đạt từ 5-9 tiêu chí. Để đạt mục tiêu theo kế hoạch, huyện Pác Nặm sẽ tập trung vào các giải pháp như: tập trung thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị; phát triển kinh tế nông thôn bền vững gắn với bảo vệ môi trường và thích ứng với biến đổi khí hậu. Bên cạnh đó, đẩy mạnh phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại, du lịch và các ngành nghề có lợi thế; phát triển các sản phẩm chủ lực có tiềm năng của huyện theo hướng đẩy mạnh liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị; hoàn thành và nâng cao chất lượng các mục tiêu xây dựng nông thôn mới….

Thời gian qua, chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới đã góp phần tạo ra diện mạo mới cho nông thôn, cải thiện đời sống vật chất và tinh thần của người dân trên địa bàn huyện./.

Mai Luyến

Bài trướcKhai mạc kỳ thi tuyển dụng Viên chức huyện Pác Nặm năm 2023
Bài tiếp theoĐồng chí Phó Chủ tịch huyện làm việc tại xã Giáo Hiệu