Pác Nặm tập huấn nghiệp vụ kỹ năng biên soạn tài liệu quán triệt tuyên truyền các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng

Huyện Pác Nặm vừa phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tập huấn về kỹ năng biên soạn tài liệu quán triệt tuyên truyền các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng; công tác tuyên truyền miệng; công tác đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch trên không gian mạng và nghiệp vụ công tác dư luận xã hội.

Toàn cảnh hội nghị

Tham dự hội nghị tập huấn có gần 90 đại biểu là báo cáo viên cấp tỉnh, cấp huyện, Bí thư các chi đảng bộ, lãnh đạo các cơ quan, ban ngành đoàn thể trên địa bàn huyện. Tại hội nghị, các đại biểu được truyền đạt các nội dung như: Nghiệp vụ, kỹ năng tuyên truyền miệng; Kỹ năng, phương pháp, kinh nghiệm xây dựng đề cương và giới thiệu Nghị quyết của Đảng; Trao đổi kinh nghiệm, hướng dẫn thực hành các kỹ năng về đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái trên không gian mạng; Nghiệp vụ công tác dư luận xã hội… Công tác tuyên truyền miệng có vai trò quan trọng trong tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các Nghị quyết, Chỉ thị, quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, định hướng tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân trước những vấn đề thời sự quan trọng của địa phương, trong nước và quốc tế. Qua hội nghị tập huấn sẽ giúp cho các báo cáo viên, tuyên truyền viên trên địa bàn huyện nắm vững và vận dụng sáng tạo các kỹ năng tuyên truyền miệng trong quá trình công tác, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới./.

Dương Hiểu

Bài trướcTỷ lệ hộ nghèo của xã Giáo Hiệu còn 42% theo chuẩn nghèo mới giai đoạn 2022-2025
Bài tiếp theoChương trình phát thanh ngày 9/8