Pác Nặm tập huấn quy trình rà soát hộ nghèo năm 2021

Huyện Pác Nặm vừa tổ chức hội nghị tập huấn quy trình rà soát thống kê hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2021 cho các đại biểu là thành viên Ban chỉ đạo, tổ giúp việc BCĐ giảm nghèo huyện, Ban chỉ đạo các xã, điều tra viên tại các thôn bản trên địa bàn toàn huyện. Đồng chí Hoàng Thị Duyên- Ủy viên BTV, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện, Trưởng BCĐ tổng điều tra hộ nghèo, hộ cận nghèo huyện chủ trì hội nghị.

Toàn cảnh hội nghị

Phát biểu khai mạc hội nghị Đồng chí Hoàng Thị Duyên- Ủy viên BTV, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện, Trưởng BCĐ tổng điều tra hộ nghèo, hộ cận nghèo huyện nhấn mạnh công tác điều tra rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo có ý nghĩa hết sức quan trọng, do đó đồng chí yêu cầu các đại biểu tham dự hội nghị tập trung theo dõi, tiếp thu nghiêm túc, ghi chép đầy đủ, mạnh dạn trao đổi thảo luận những vấn đề chưa rõ, những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện, qua đó thu thập thông tin đảm bảo chính xác, khách quan, khoa học, đúng đối tượng, không bỏ sót đối tượng, tạo sự đồng thuận của người dân.

Tại hội nghị các đại biểu đã được nghe phổ biến nội dung theo Văn bản số 1905 ngày 22/9/2020 của Sở Lao động- TB&XH; Nghị định số 07 ngày 27/01/2021 của Chính phủ quy định chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021- 2025; Hướng dẫn quy trình rà soát theo Quyết định số 24 ngày 16/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định quy trình rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hàng năm và quy trình xác định hộ làm nông nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2022-2025; Phương pháp, bộ công cụ rà soát phân loại hộ nghèo, hộ cận nghèo và mẫu biểu báo cáo theo thông tư số 07 ngày 18/7/2021 của Bộ Lao động- TB&XH…

Qua hội nghị tập huấn sẽ giúp các đại biểu và điều tra viên hiểu rõ hơn về các quy trình thực hiện điều tra, rà soát, từ đó xác định đầy đủ, chính xác danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo để làm cơ sở thực hiện các chính sách hỗ trợ giảm nghèo và an sinh xã hội năm 2022 và các năm tiếp theo. Sau hội nghị tập huấn các xã sẽ tổ chức triển khai điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn.

Theo kế hoạch, huyện Pác Nặm sẽ kết thúc việc điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2021 và báo cáo cấp trên kết quả chính thức trước ngày 10/12/2021.

Tác giả: Dương Hiểu

Bài trướcChương trình Phát thanh ngày 30 tháng 9
Bài tiếp theoXem xét, giải quyết cho đoàn công tác, tổ chức, cá nhân lưu thông ra/vào, đi qua Thành phố Hà Nội