Pác Nặm tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”

     Sáng 18/11, đồng chí Dương Văn Tuyến, Tỉnh ủy viên, Bí Thư Huyện ủy đã chủ trì Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị  quyết Trung ương 8 (khóa XI) về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”. Cùng dự còn có các đồng chí: Đại tá Lã Văn Hào, Chính ủy Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh; Hoàng Thị Duyên, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện.

Khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”

Tại Hội nghị, đồng chí Thượng tá Hoàng Mai Thao, Phó Bí thư Đảng ủy, Chính trị viên Ban Chỉ huy Quân sự huyện đã trình bày Báo cáo kết quả tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”. Báo cáo nêu rõ: Huyện ủy Pác Nặm đã tổ chức quán triệt và thực hiện nghiêm túc, toàn diện trên tất cả các lĩnh vực; giữ vững vai trò lãnh đạo của Đảng, quản lý của chính quyền. Nhận thức của cấp ủy, chính quyền các cấp và nhân dân có chuyển biến rõ rệt, bảo đảm môi trường ổn định, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội; đấu tranh làm thất bại âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch; không để xảy ra các điểm nóng về quốc phòng, an ninh. Cùng với đó, chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu của lực lượng vũ trang nhân dân được nâng lên. Nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân tiếp tục được củng cố vững chắc, góp phần quan trọng trong việc thực hiện mục tiêu, quan điểm, phương châm của “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới” mà Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI đề ra.

Sau 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI, Huyện ủy Pác Nặm rút ra nhiều bài học kinh nghiệm. Trong đó, bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới phải luôn được xác định là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên của các cấp ủy, chính quyền và các cấp, các ngành. Quá trình tổ chức thực hiện phải coi trọng kết hợp chặt chẽ giữa nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, giữ gìn an ninh chính trị với nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội. Đặc biệt, phải thường xuyên quan tâm công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao cảnh giác cách mạng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân, tạo thành phong trào rộng khắp và tinh thần đề cao cảnh giác cách mạng của mọi tầng lớp nhân dân.

Dịp này, huyện Pác Nặm đã tặng Giấy khen cho 07 tập thể và 09 cá nhân đã có thành tích tiêu biểu trong 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”./.

Dương Đồng

Bài trướcHơn 180 triệu đồng đầu tư xây dựng điểm trường Tiểu học thôn Nặm Nhì xã Cổ Linh
Bài tiếp theoNgành giáo dục Pác Nặm 20 năm, một chặng đường