Pác Nặm xây dựng mới 23 công trình giao thông nông thôn từ nguồn vốn NTM

Từ đầu năm đến nay huyện Pác Nặm đã phân bổ trên 7,3 tỷ đồng nguồn vốn chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM để triển khai thực hiện 23 công trình đường giao thông nông thôn tại 10/10 xã.

Xây dựng NTM đã trở thành phong trào quần chúng sôi nổi, rộng khắp

Hiện nay các công trình giao thông đều đang được gấp rút triển khai thi công nhằm sớm hoàn thành đưa vào sử dụng theo đúng tiến độ. Góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội tại các địa bàn vùng sâu vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Để tiếp tục triển khai chương trình xây dựng NTM, từ đầu năm 2021, huyện Pác Nặm đã ban hành kế hoạch cụ thể, đồng thời giao nhiệm vụ cho các cơ quan, đơn vị và địa phương liên quan chủ động triển khai thực hiện chương trình xây dựng NTM. Công tác tuyên truyền được tổ chức với các hình thức phong phú, thông qua tuyên truyền, xây dựng NTM đã trở thành phong trào quần chúng sôi nổi, rộng khắp. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo được các cấp ủy, chính quyền thực hiện quyết liệt hơn, vai trò của người dân được phát huy rõ nét…/.

 Thu Hường

Bài trướcCác mô hình kinh tế tập thể ở Pác Nặm phát triển ổn định.
Bài tiếp theoThực hiện đón và phòng, chống dịch COVID-19 đối với công dân về từ các tỉnh phía Nam