Phấn đấu 18 thôn đạt chuẩn nông thôn mới

Năm 2023, huyện Pác Nặm phấn đấu có 18 thôn ở 10 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Ngay từ đầu năm, huyện đã có nhiều giải pháp khuyến khích các thôn tích cực hoàn thiện các tiêu chí, phấn đấu để đạt chuẩn theo kế hoạch.

Huyện chú trọng phát huy vai trò của cộng đồng dân cư trong xây dựng thôn nông thôn mới

Trong số 18 thôn phấn đấu về đích nông thôn mới năm nay, có 01 thôn ở xã Giáo Hiệu, 01 thôn ở xã Nhạn Môn, còn lại các xã khác mỗi xã 02 thôn. Để hỗ trợ xây dựng thôn đạt chuẩn nông thôn mới theo kế hoạch, huyện đã xây dựng kế hoạch bố trí nguồn vốn Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới cho các địa phương để thực hiện hỗ trợ đối với các nhóm tiêu chí chưa đạt.

Bên cạnh đó, huyện cũng chú trọng khuyến khích cộng đồng dân cư cùng tham gia xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn; tích cực tuyên truyền, vận động Nhân dân ở các thôn nói trên cùng tích cực lao động, sản xuất, tập trung phát triển kinh tế… để hoàn thành các tiêu chí theo kế hoạch đề ra./.

Thanh Loan

Bài trướcNâng cao hiệu quả công tác quốc phòng – quân sự địa phương
Bài tiếp theoPhấn đấu hỗ trợ 01 chủ thể mới có sản phẩm tham gia Chương trình OCOP năm 2023