Phấn đấu hỗ trợ 01 chủ thể mới có sản phẩm tham gia Chương trình OCOP năm 2023

Triển khai thực hiện Chương trình “Mỗi xã, phường một sản phẩm” (OCOP) trên địa bàn huyện Pác Nặm năm 2023, một trong những mục tiêu mà huyện đề ra đó là phấn đấu phát triển hỗ trợ 01 chủ thể mới có sản phẩm tham gia Chương trình OCOP năm 2023.

Huyện chú trọng khuyến khích các chủ thể hoàn thiện sản phẩm đảm bảo sản phẩm đủ điều kiện tham gia đánh giá sản phẩm OCOP

Để thực hiện đạt mục tiêu đề ra, huyện chú trọng thực hiện hỗ trợ cộng đồng phát triển sản phẩm mới qua việc rà soát sản phẩm tiềm năng, ưu tiên phát triển sản phẩm truyền thống, lợi thế của địa phương gắn với cộng đồng, hướng dẫn chủ thể đăng ký sản phẩm tham gia Chương trình. Hỗ trợ các chủ thể triển khai hoạt động sản xuất như phát triển vùng nguyên liệu, hoàn thiện quy trình sản xuất, bộ máy hoạt động; hoàn thiện sản phẩm từ thiết kế bao bì sản phẩm, thông tin ghi nhãn, truy xuất nguồn gốc, sở hữu trí tuệ… đồng thời hoàn thiện hồ sơ, tài liệu minh chứng về thị trường, hoạt động quảng bá, nguồn nguyên liệu, bảo vệ môi trường… đảm bảo sản phẩm đủ điều kiện tham gia đánh giá sản phẩm OCOP…../.

Thanh Loan

Bài trướcPhấn đấu 18 thôn đạt chuẩn nông thôn mới
Bài tiếp theoCác hoạt động hướng tới Lễ kỷ niệm 20 năm thành lập huyện Pác Nặm 19/8/2003 – 19/8/2023