Phấn đấu năm 2021 có ít nhất 02 sản phẩm OCOP đạt 3 sao trở lên.

            Kết thúc năm 2020 vừa qua, trên địa bàn huyện Pác Nặm mới chỉ có 1 sản phẩm được xếp hạng sản phẩm OCOP đạt 3 sao. Vì vậy, bước sang năm 2021, huyện phấn đấu có ít nhất 02 sản phẩm OCOP đạt 3 sao trở lên.

Huyện Pác Nặm phấn đấu năm 2021 có ít nhất 02 sản phẩm OCOP đạt 3 sao.

            Để đạt được mục tiêu trên, huyện sẽ tiếp tục quán triệt, cụ thể hóa các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, hướng dẫn của các Bộ, ngành Trung ương và của tỉnh vào điều kiện thực tiễn của huyện nhà để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chương trình xây dựng NTM năm 2021 với tinh thần, trách nhiệm cao nhất. Tích cực triển khai đồng bộ Chương trình OCOP gắn với xây dựng thương hiệu, để khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế các sản phẩm đặc trưng của địa phương, sản phẩm chủ lực của huyện, tạo điều kiện cho việc tiêu thụ sản phẩm trong và ngoài huyện….

            Hiện nay, huyện đang chỉ đạo ngành chuyên môn rà soát, hướng dẫn các cơ sở sản xuất xây dựng các sản phẩm mang tính đặc trưng, có chất lượng cao, đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn của sản phẩm OCOP 3 sao để đăng ký với tỉnh trong thời gian tới./.

Bài trướcPác Nặm có 6 Chợ đạt chuẩn.
Bài tiếp theoCâu lạc bộ “Kết nối trái tim” thăm, tặng quà tại huyện Pác Nặm