Phấn đấu thực hiện đạt mục tiêu tỷ lệ các tuyến đường từ trung tâm xã đến trung tâm thôn được cứng hóa

Theo số liệu thống kê, hiện nay trên địa bàn huyện Pác Nặm có 88/113 thôn có đường ô tô từ trung tâm xã đến trung tâm thôn được cứng hóa, đạt tỷ lệ 77,88%.

Tập trung huy động các nguồn lực và lồng ghép các dự án, mạng lưới giao thông nông thôn trên địa bàn huyện đã từng bước được hoàn thiện 

Để phấn đấu thực hiện đạt mục tiêu tỷ lệ các tuyến đường từ trung tâm xã đến trung tâm thôn được cứng hóa đạt 82% trong năm 2023, huyện Pác Nặm tiếp tục tập trung huy động các nguồn lực và lồng ghép các dự án để từng bước hoàn thiện mạng lưới giao thông nông thôn. Đồng thời tăng cường tuyên truyền, vận động, huy động các nguồn lực của các tổ chức, cá nhân để đóng góp làm đường giao thông nông thôn; vận dụng linh hoạt quy chế dân chủ ở cơ sở, thực hiện có hiệu quả phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”… để cơ bản mạng lưới giao thông nông thôn từng bước đáp ứng được yêu cầu và nguyện vọng của nhân dân, phù hợp với từng địa bàn…./.

Thanh Loan

Bài trướcXuân La chú trọng chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi
Bài tiếp theoTầm quan trọng của công tác phòng cháy chữa cháy