Phấn đấu trồng trên 130ha cây công nghiệp ngắn ngày trong vụ mùa

Thực hiện kế hoạch sản xuất vụ mùa năm 2023, huyện Pác Nặm có kế hoạch trồng cây công nghiệp ngắn ngày với tổng diện là 132ha, trong đó, cây đậu tương 112ha, năng suất 16 tạ/ha, sản lượng 179,2 tấn; cây lạc 20ha, năng suất 18tạ/ha, sản lượng 36 tấn.

Cây đậu tương mang lại hiệu quả kinh tế cao cho người trồng đậu từ nhiều năm nay

Thời gian qua, huyện Pác Nặm chú trọng phát triển diện tích cây công nghiệp ngắn ngày mang lại hiệu quả kinh tế cao. Huyện tích cực khuyến khích bà con nông dân tích cực chuyển dịch cơ cấu cây trồng, tận dụng mọi nguồn đất để sản xuất, đồng thời lựa chọn những cây trồng phù hợp với điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng tại địa phương, có đầu ra ổn định, đã được bàn con trồng và mang lại hiệu quả kinh tế cao để đưa vào canh tác.

Chi phí phát triển sản xuất cây công nghiệp ngắn ngày không cao, lại thu hoạch nhanh, trồng được nhiều vụ trong năm nên người dân có điều kiện tái đầu tư sản xuất. Ngoài ra, đây cũng là giải pháp quan trọng nhằm phát huy hiệu quả từ những chân ruộng thiếu nước, giúp nâng cao giá trị kinh tế trên cùng một đơn vị diện tích và hạn chế tình trạng bỏ hoang đất nông nghiệp…./.

Thanh Loan

Bài trướcCần tiếp tục chủ động triển khai các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19
Bài tiếp theoPác Nặm phát triển cây ăn quả theo hướng bền vững