Phát động phong trào thi đua “Bắc Kạn chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2021 – 2025 trên địa bàn huyện Pác Nặm

Ủy ban nhân dân huyện Pác Nặm vừa ban hành Kế hoạch số 122/KH-UBND về tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Bắc Kạn chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2021 – 2025 trên địa bàn huyện. 

Lực lượng đoàn viên, thanh niên tích cực tham gia trồng cây, tạo cảnh quan xanh, sạch, đẹp, góp phần xây dựng nông thôn mới

Phong trào thi đua hướng tới phấn đấu thực hiện một số chỉ tiêu quan trọng như: Giảm tỷ lệ hộ nghèo bình quân mỗi năm 3,5-4% theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021-2025; 03 xã đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó phấn đấu xã Bộc Bố đạt chuẩn năm 2021, xã Giáo Hiệu đạt chuẩn năm 2024, xã Nhạn Môn đạt chuẩn năm 2025; đến năm 2025 toàn huyện có 25% số thôn đạt chuẩn thôn nông thôn mới; Chất lượng cuộc sống của cư dân nông thôn được nâng cao, thu nhập bình quân đạt 33 triệu đồng/người vào năm 2025; cải thiện sinh kế và nâng cao chất lượng cuộc sống của người nghèo và các mục tiêu khác của Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo và an sinh xã hội bền vững giai đoạn 2021-2025.

Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu Phong trào thi đua phải được triển khai sâu, rộng đến cơ sở, địa bàn dân cư với hình thức đa dạng, nội dung phong phú, phù hợp với thực tiễn của từng địa phương, cơ quan, đơn vị; khơi dậy và phát huy tinh thần tự nguyện, tự giác và các nguồn lực trong Nhân dân một cách hợp lý; quan tâm phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng các điển hình tiên tiến, phổ biến những sáng kiến, kinh nghiệm hay, những cách làm sáng tạo trong thực hiện chính sách, chương trình giảm nghèo và an sinh xã hội bền vững…./.

Chi tiết nội dung phong trào thi đua, đối tượng và tiêu chuẩn khen thưởng xem tại đây:Kế hoạch phát động NTM 2021-2025

Hoàng Văn Giáp (Phòng Nội vụ)

Bài trướcThông báo họp xét tiếp nhận viên chức
Bài tiếp theoTổ chức đối thoại giữa Chủ tịch UBND huyện với thanh niên trên địa bàn huyện năm 2022