Phát huy vai trò gương mẫu của cán bộ, đảng viên trong thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng nhiệm kỳ 2020-2025.

        Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Pác Nặm lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025 được xây dựng công phu, khoa học, trên cơ sở bám sát thực tiễn, đã phản ánh được yêu cầu, đòi hỏi của thực tiễn cuộc sống vào nghị quyết. Vấn đề cấp bách nhất hiện nay mà Đảng bộ huyện quan tâm là đưa nhanh nghị quyết vào trong cuộc sống, biến tư tưởng, quan điểm của Đại hội IV thành quyết tâm hành động của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong huyện ngay từ đầu nhiệm kỳ. Trong đó, đội ngũ cán bộ, đảng viên phải là những hạt nhân quan trọng, tiên phong và là những tấm gương tiêu biểu. 

Huyện Pác Nặm đang từng bước phát triển một cách bền vững sau 18 năm thành lập.

        Ngay sau khi Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 được tổ chức thành công, Đảng bộ huyện Pác Nặm đã phát động phong trào thi đua sâu rộng, tạo sự chuyển biến trong suy nghĩ và hành động của cán bộ, đảng viên và nhân dân, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội của địa phương. Đảng bộ huyện đã quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc các chủ trương, chính sách của Đảng. Nghiêm túc tiếp thu tinh thần chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh, Đảng bộ huyện Pác Nặm đã và đang triển khai thực hiện Nghị quyết với quyết tâm mạnh mẽ. Đảng bộ huyện đã làm tốt việc quán triệt, triển khai những nội dung cơ bản, cốt lõi của Nghị quyết, tới toàn thể cán bộ, đảng viên. Đồng thời, tuyên truyền sâu rộng trong đoàn viên, hội viên và nhân dân, tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động trong Đảng cũng như sự đồng thuận cao trong xã hội. Đặc biệt, quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết luôn đề cao tính nghiêm túc, thận trọng, hiệu quả, tránh tình trạng hô hào, không thực chất.

        Đồng chí Đào Duy Hưng – Phó Bí thư Thường trực huyện ủy Pác Nặm cho biết: Việc triển khai thực hiện Nghị quyết đã được Đảng bộ huyện gắn với nhiệm vụ chính trị trọng tâm của địa phương, đã chỉ đạo 100% cấp ủy tổ chức cho cán bộ, đảng viên ký cam kết thực hiện Nghị quyết và thường xuyên đưa nội dung của Nghị quyết gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào nội dung sinh hoạt định kỳ và chuyên đề của chi bộ, cơ quan, giúp cho cán bộ đảng viên nắm vững, hiểu sâu những nội dung chủ yếu, cốt lõi của Nghị quyết để vận dụng sáng tạo vào nhiệm vụ công tác một cách hiệu quả…

Người dân là chủ thể, còn cán bộ đảng viên phải là những người tiên phong gương mẫu trong mọi phong trào.

        Song song với đó, huyện cũng đã chỉ đạo thực hiện nghiêm túc việc đánh giá phân loại, xếp loại tổ chức Đảng và đảng viên hàng năm, nâng cao kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước, nâng cao hiệu quả hoạt động của chính quyền, bảo đảm công khai, minh bạch, nhất là đối với các lĩnh vực tài chính ngân sách, quản lý đất đai, xây dựng cơ bản, công tác cán bộ, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh trên địa bàn, từng bước đáp ứng sự kỳ vọng của nhân dân. Chú trọng đổi mới phong cách, tác phong công tác của cán bộ, công chức, viên chức gần dân, sát dân, lắng nghe, đối thoại với nhân dân; chống bệnh thành tích, hình thức; nâng cao tinh thần trách nhiệm trong công việc, nói đi đôi với làm.

        Với cách triển khai đồng bộ, thống nhất trong thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, gắn với Chỉ thị 05-CT/TW trên tất cả các lĩnh vực công tác, tinh thần, trách nhiệm thực thi công vụ của đội ngũ cán bộ, đảng viên không ngừng được nâng lên, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính, xây dựng nếp sống văn hoá, văn minh. Qua đó, góp phần thúc đẩy các nhiệm vụ chính trị của huyện từ đầu nhiệm kỳ đến nay đều cơ bản đảm bảo tiến độ theo kế hoạch.

Phấn đấu xây dựng huyện nhà ngày một giàu đẹp, đáp ứng lòng mong đợi của Nhân dân.

        Cũng như các địa phương khác trong tỉnh, huyện Pác Nặm đã thực hiện nghị quyết với nhiều giải pháp triển khai đồng bộ, quyết liệt. Đến thời điểm này, các chi, đảng bộ trên địa bàn huyện đã chỉ ra được những tồn tại, hạn chế để tập trung khắc phục và đạt được những chuyển biến tích cực, tạo được niềm tin nơi quần chúng nhân dân, đảm bảo xây dựng huyện nhà ngày một giàu đẹp theo đúng tin thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần IV, nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra./.

 

 

Bài trướcChủ tịch UBND huyện gặp mặt động viên Y, Bác sỹ tình nguyện tham gia phòng chống dịch Covid-19 tại Thành phố Hồ Chí Minh
Bài tiếp theoHuyện Pác Nặm ban hành kế hoạch Truyền thông Dân số đến năm 2030.