Quốc hội thông qua Luật Khám bệnh, chữa bệnh (Sửa đổi)

Tại kỳ họp bất thường lần thứ 2 diễn ra vào chiều 9/1 vừa qua, với 386/473 phiếu biểu quyết tán thành, Quốc hội khóa XV đã thông qua Luật Khám bệnh, chữa bệnh ( sửa đổi ), với 12 chương, 121 điều, tăng 3 chương và 30 điều so với Luật hiện hành.

Nhiều điểm mới trong Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi) sẽ giúp người dân được tiếp cận với các dịch vụ y tế tốt hơn

 

Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi) đã cơ bản đáp ứng được mục tiêu, quan điểm đặt ra. Đó là thể chế hóa đường lối, chủ trương của Đảng về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới, cụ thể hóa Hiến pháp; lấy người bệnh làm trung tâm cho mọi hoạt động cung cấp dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh; tiếp tục thực hiện chính sách xã hội hóa và đa dạng hóa các loại hình dịch vụ y tế; bảo đảm sự công bằng giữa các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước và tư nhân… Những điểm mới của Luật (sửa đổi) nằm ở 6 nội dung cơ bản: Các quy định liên quan đến người bệnh; các quy định liên quan đến người hành nghề; các quy định liên quan đến cơ sở khám, chữa bệnh; hệ thống tổ chức cơ sở khám, chữa bệnh; tài chính tại các cơ sở khám, chữa bệnh và bổ sung các quy định về chuyên môn kỹ thuật.

Để bảo đảm Luật nhanh chóng đi vào cuộc sống, tăng cường tính khả thi, đặc biệt là những nội dung mới, ngành, chức năng từ Trung ương đến địa phương cần chỉ đạo làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền rộng khắp để mọi người dân, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, cán bộ y tế và cơ quan, tổ chức liên quan hiểu rõ và thực hiện đầy đủ, chính xác quy định của Luật./.

 

Thu Hường

Bài trướcNhiều kết quả đáng khích lệ trong một năm 2022 đầy khó khăn, thách thức tại huyện vùng cao Pác Nặm
Bài tiếp theoTăng cường phòng chống đói, rét cho đàn gia súc