Quyết định số 2136/QĐ-UBND ngày 7/10/2019 của Ủy ban nhân dân huyện Pác Nặm về việc công bố hết Dịch lơn tả Châu phi trên địa ban xã Cao Tân huyện Pác Nặm

Bài trướcKế hoạch kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về tổ chức lễ hội trên địa bàn huyện Pác Nặm năm 2019
Bài tiếp theoThông báo về việc tổ chức đối thoại trực tuyến về thủ tục hành chính, giải quyết thủ tục hành chính trên Trang cổng thông tin điện tử Công an tỉnh năm 2019