Sẽ có 19 Thủ tục hành chính chỉ được tiếp nhận qua trực tuyến

Trong thời gian tới, sẽ có 19 Thủ tục hành chính toàn trình thuộc thẩm quyền giải quyết của Uỷ ban nhân dân huyện sẽ chỉ tiếp nhận qua hình thức trực tuyến.

Người dân cần làm quen với việc nộp hồ sơ của 19 loại TTHC qua hình thức trực tuyến

 

Cụ thể, có 04 TTHC thuộc lĩnh vực Hộ tịch, 03 thủ tục thuộc lĩnh vực thư viện, 03 thủ tục thuộc lĩnh vực Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử, 02 thủ tục thuộc lĩnh vực Xuất Bản, In và Phát hành. 02 thủ tục thuộc lĩnh vực văn hóa, số còn lại thuộc các lĩnh vực Chứng thực, nuôi con nuôi, tài nguyên nước, môi trường và thành lập, hoạt động doanh nghiệp, hộ kinh doanh.

Việc ban hành danh mục các TTHC tiếp nhận qua trực tuyến được thực hiện theo Nghị định số 42/2022/NĐ-CP ngày 24 tháng 6 năm 2022 của Chính phủ và Quyết định số 2020/QĐ-UBND ngày 20/10/2022 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về phê duyệt danh mục dịch vụ công trực tuyến thuộc thẩm quyền giải quyết của các cấp chính quyền trên địa bàn tỉnh./.

 

Thu Hường

Bài trướcHoa mận Xuân La
Bài tiếp theoThêm 07 công trình cấp nước sinh hoạt tập trung được xây dựng tại Pác Nặm