Số lượng hộ nghèo do thiếu đất sản xuất chiếm gần 30%

Theo báo cáo của ngành chức năng thì trong các nguyên nhân nghèo của năm 2022, trong tổng số 4.162 hộ nghèo trên địa bàn huyện Pác Nặm hiện nay theo chuẩn nghèo giai đoạn 2022-2025 có 1.101 hộ nghèo do thiếu đất sản xuất.

                           Nhiều diện tích soi bãi, ven sông suối của người dân không thể canh tác ổn định

Các địa phương có số lượng hộ nghèo thiếu đất sản xuất cao nhất là Nghiên Loan, Cổ Linh, Cao Tân và Công Bằng. Một trong những nguyên nhân dẫn tới thực trạng này là do tình trạng tăng dân số tự nhiên và cơ học, nhiều gia đình mới được bố mẹ cho tách hộ ở riêng, đất được chia cho không đủ hạn mức quy định. Cũng có nhiều hộ trước đây do kinh tế khó khăn đã bán đất sản xuất. Đất tại nhiều xã có độ dốc cao, hàng năm ảnh hưởng của thiên tai, bão lũ gây xói mòn, sạt lở nhiều diện tích đất, đặc biệt đất ven sông, suối, người dân không sản xuất được. Địa hình có độ dốc lớn nên đất có khả năng khai hoang, phục hóa phục vụ sản xuất hạn chế.

Để giải quyết kịp thời, hiệu quả thì thời gian tới huyện Pác Nặm cần sự vào cuộc tích cực của các cấp, các ngành chức năng. Có những giải pháp hữu hiệu và triệt để tình trạng thiếu đất sản xuất. Đồng thời tiếp tục phát huy các nguồn lực đầu tư cho công cuộc xóa đói, giảm nghèo bền vững./.

 

Thu Hường

Bài trướcPác Nặm: Triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
Bài tiếp theoCác cấp bộ đoàn ở Pác Nặm thực hiện được nhiều công trình nông thôn mới