Tập huấn nâng cao năng lực công tác lập kế hoạch MOP-SEDP

Ngày 15/6/2022, Uỷ ban nhân dân huyện Pác Nặm phối hợp cùng Ban thực thi dự án CSSP tỉnh Bắc Kạn tổ chức lớp tập huấn đào tạo quy trình lập MOD-SEDP thích ứng với biến đổi khí hậu và kiến thức kinh tế thị trường. Hơn 140 đại biểu bao gồm cán bộ thuộc Ban điều phối dự án CSSP tỉnh và cán bộ thực hiện công tác lập kế hoạch kinh tế xã hội của các cơ quan cấp huyện, cấp xã tham gia buổi tập huấn.

Hơn 140 đại biểu tham gia lớp tập huấn đào tạo lập kế hoạch quy trình MOP-SEDP

Với mục tiêu để các tổ lập kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội cấp huyện, xã nắm và thực hiện thuần thục các nội dung trong quy trình MOP-SEDP cấp huyện, xã, lớp tập huấn tập trung vào các bước lập MOP-SEDP; hệ thống mẫu biểu được sử dụng ở các cấp; những ảnh hưởng của nền kinh tế thị trường, biến đổi khí hậu đối với việc lập kế hoạch phát triển kinh tế xã hội tại các địa phương. Sau khi nắm được quy trình lập MOP-SEDP, các đại biểu chia nhóm thảo luận về kiến thức, kỹ năng và thực hành xây dựng các biểu mẫu nhằm nâng cao năng lực tiếp cận thị trường và xúc tiến thương mại cho cán bộ thực thi dự án, nhất là cán bộ cấp xã.

Đại biểu tham gia thảo luận, thực hành dưới sự hướng dẫn, hỗ trợ của giảng viên

Việc lập kế hoạch MOP-SEDP dựa trên hệ thống thông tin và cơ hội thị trường giúp các cấp triển khai các định hướng phát triển của cấp trên thành các mục tiêu, giải pháp hành động cụ thể của chính quyền và cộng đồng dân cư trên địa bàn; trong khả năng nguồn lực cho phép trong vòng một năm. Từ đó, thu hút sự tham gia của cán bộ, các tổ chức chính trị xã hội, doanh nghiệp và người dân để đa dạng hóa nguồn lực đáp ứng tốt nhu cầu phát triển của cộng đồng trong bối cảnh nền kinh tế thị trường./.

Đàm Luyến

Bài trướcChương trình Phát thanh ngày 12/6
Bài tiếp theoChương trình phát thanh ngày 16/6