Tập trung nguồn lực đưa xã Bộc Bố về đích nông thôn mới

Với mục tiêu phấn đấu đưa xã Bộc Bố về đích nông thôn mới vào cuối năm 2021, huyện Pác Nặm đã ưu tiên dành nhiều nguồn lực cho địa phương này để thực hiện các tiêu chí còn thấp.

Hạ tầng trung tâm xã Bộc Bố đang được chỉnh trang đầu tư xây dựng

Cụ thể, bên cạnh các chương trình dự án khác của Nhà nước thì từ đầu năm 2021 đến nay huyện Pác Nặm đã phân bổ cho xã Bộc Bố trên 3,9 tỷ đồng từ nguồn vốn chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới để địa phương này triển khai thực hiện đầu tư xây dựng 01 công trình đường giao thông nông thôn và 08 dự án liên kết sản xuất nâng cao thu nhập cho người dân, bao gồm: Chăn nuôi trâu bò vỗ béo; chăn nuôi gà lông màu; chăn nuôi dê; nuôi lợn bản địa; nuôi cá và trồng cây ngô ngọt, cây nấm, trồng rau xanh. Hiện nay các dự án này đã và đang được triển khai tới các hộ dân. Ngoài ra, cũng trong năm 2021 này từ nguồn vốn đầu tư công huyện Pác Nặm dự kiến sẽ đầu tư 3,5 tỷ đồng để thực hiện xây dựng trường THCS Bộc Bố đạt chuẩn Quốc gia mức độ I.

Xã Bộc Bố là một trong 2 đia phương cùng xã Giáo Hiệu được huyện Pác Nặm lựa chọn làm xã điểm trong lộ trình xây dựng nông thôn mới. Tuy nhiên do xuất phát điểm của địa phương còn thấp, điều kiện kinh tế xã hội còn gặp nhiều khó khăn, nguồn vốn đầu tư chưa đáp ứng được nhu cầu phát triển của các xã…nên đến nay huyện vẫn chưa hoàn thành được mục tiêu này theo kế hoạch./.

Bài trướcXuân La chuyển đổi trên 13,2ha sang trồng cây có giá trị kinh tế cao
Bài tiếp theoCháy nhà ở xã Xuân La