Thông báo các dự án đầu tư phát triển kinh tế trên địa bàn huyện được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư năm 2022

Ngày 21/3/2022, UBND huyện ban hành Thông báo số 124/TB-UBND về việc Thông báo các dự án đầu tư phát triển kinh tế trên địa bàn huyện được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư năm 2022.

Nội dung chi tiết Thông báo, xem tại đây: THÔNG BÁO CÁC DỰ ÁN ĐƯỢC TỈNH ĐẦU TƯ TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN

Bài trướcGiáo Hiệu thực hiện tốt việc giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông
Bài tiếp theoChương trình phát thanh ngày 31/3