THÔNG BÁO Danh mục tài liệu ôn thi tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân huyện Pác Nặm năm 2022

DANH MỤC TÀI LIỆU ÔN THI VIÊN CHỨC

Bài trước3.694 học sinh được nhận gạo hỗ trợ theo Nghị định 116 trong học kỳ II năm học 2022-2023
Bài tiếp theoSẵn sàng cho Giải Việt dã huyện Pác Nặm năm 2023